ไพเราะจับใจ! กู่เจิง ซอจีนเอ้อร์หู บรรเลงเพลงในงาน “ดนตรีสานสัมพันธ์สองแผ่นดิน”

0
1593

เมื่อวันที่ 3 มีนาคมที่ผ่านมา สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล จัดงานศิลปวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 3 “ดนตรีสานสัมพันธ์สองแผ่นดิน” ณ ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์หลี่หยาง พระอาจารย์ผู้ถวายการสอนวิชากู่เจิง แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี และ อาจารย์หลี่ฮุ่ย อาจารย์และนักดนตรีผู้ชำนาญซอจีนเอ้อร์หู ร่วมบรรเลงบทเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงพระราชนิพนธ์ เพลงจีนดั้งเดิม เพลงไทยสากล และเพลงไทยพื้นเมือง พร้อมทั้งให้ความรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านดนตรีจีนขั้นสูงแก่ผู้ร่วมงาน

ทั้งนี้ การบรรเลงบทเพลงสรรเสริญพระบารมี ด้วยซอจีนเอ้อร์หูของอาจารย์หลี่ฮุ่ย สร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก เนื่องจากเสียงก้องกังวานของซอจีนเอ้อร์หู มีความไพเราะและซาบซึ้งกินใจอยู่ในทุกจังหวะเพลง

ผศ.ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแผ่วัฒนธรรมและสานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาไทยและจีน ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีนักศึกษาจีนไม่ต่ำว่า 2,500 คนแล้ว และจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่มีนักศึกษาไทยมากกว่า 10,000 คน และแน่นอนว่าทั้งคนไทยและจีนได้เรียนร่วมกัน ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน เพราะฉะนั้นการเข้าใจวัฒนธรรมกันจึงเป็นประโยชน์อย่างมาก ทั้งนี้ นอกเหนือจากด้านวิชาการแล้ว ดนตรีอย่าง กู่เจิ้ง และ ซอจีนเอ้อร์หู จะเป็นตัวแทนที่บอกเล่าวัฒนธรรมจีนได้เป็นอย่างดี ซึ่งถือเป็นเกียรติมากที่อาจารย์ผู้ชำนาญดนตรีทั้งสองท่านได้มาบรรเลงบทเพลงในครั้งนี้ ทำให้ทุกคนได้ฟังสุนทรียภาพจากศิลปะขั้นสูง

อาจารย์หลี่หยาง นักดนตรีผู้ชำนาญเครื่องดนตรีกู่เจิง กล่าวว่า กู่เจิงเป็นเครื่องดนตรีจีนโบราณ มีมานานกว่า 2,500 ปีแล้ว ซึ่งแต่ก่อนมีแค่ 5 สาย และมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย เผยแผ่ไปหลายประเทศและมีการพัฒนามาเรื่อยๆ ปัจจุบันมี 21 สาย นอกจากนี้ อาจารย์หลี่หยาง ยังเปิดเผยว่าการเล่นดนตรีมีประโยชน์มากมาย โดยเฉพาะทำให้อารมณ์ดี มีความสุข ผ่อนคลาย ซึ่งทำให้มีสุขภาพดี ดูอ่อนกว่าวัย

ในช่วงท้ายของงาน อาจารย์หลี่ฮุ่ย ผู้ชำนาญซอจีนเอ้อร์หู ได้บรรเลงบทเพลงไซ่หม่า (แข่งม้า) ร่วมกับ อาจารย์เอกรัตน์ จันทร์รัฐิติกาล ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล (ฝ่ายไทย) โดยมีการเลียนเสียงม้าร้องด้วยซอจีนเอ้อร์หู เรียกเสียงปรบมือเกรียวกราวจากผู้ร่วมงาน