หัตถศิลป์ ผู้ประดิษฐ์โมเดลเรือรบโบราณของจีน

0
460

หลี่หมิน ชายจีนจากเมืองยานไถมณฑลซานตง มีความหลงไหลในโมเดลเรือรบโบราณตั้งแต่อายุสิบกว่าขวบ หลังลาออกจากงานในปี 1995 เขาก็ได้มาเอาจริงเอาจังในด้านโมเดลเรือรบ ผลงานการจำลองเรือรบของเขานั้นมีความประณีตเป็นอย่างมาก เพราะชิ้นส่วนทุกชิ้นเป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมด ดังนั้น เรือรบแต่ละลำต้องใช้เวลาหลายเดือนหรือกระทั่งหลายปีในการประดิษฐ์

ในปี 2004 เขาได้เริ่มศึกษาการประดิษฐ์เรือรบของกองทัพเรือจีนภาคเหนือ โดยได้ประดิษฐ์เรือลาดตระเวนของเขตติ้งหย่วน เจิ้นหย่วน และผิงหย่วน นอกจากนี้การประดิษฐ์โมเดลเรือรบยังจำลองความรุ่งโรจน์ในช่วงเวลานั้นอีกครั้ง ในปัจจุบัน มีโมเดลเรือรบโบราณกว่า 30 ชิ้นงานที่ถูกนำไปจัดเก็บแสดงในพิพิธภัณฑ์ต่างๆ

หลี่หมินมีความใฝ่ฝันอันยิ่งใหญ่คือ การสร้างพิพิธภัณฑ์แบบจำลองการเดินเรือรบ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเรือ เก็บรักษาไว้ซึ่งความทรงจำ และส่งเสริมจิตวิญญาณความรักชาติ