ชิงต่าวเปิดทดลองรถไฟฟ้าใต้ดินสาย 2 ฝั่งตะวันออกของเมือง

0
93

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 เมืองชิงต่าวได้เปิดทดลองระบบเดินรถไฟฟ้าใต้ดินฝั่งตะวันออกอย่างเป็นทางการแล้ว โดยจะใช้เวลาทดลอง 3 เดือน ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 หากระบบสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่นตามเป้าหมายก็จะเริ่มทดสอบการเดินรถแบบเสมือนจริง โดยการเปิดให้ผู้โดยสารได้ทดลองใช้บริการต่อไป ทั้งนี้ รถไฟฟ้าใต้ดินเส้นดังกล่าวจะมีระบบเปลี่ยนเส้นทางคู่ขนานได้ ซึ่งถือเป็นสายแรกของเมืองชิงต่าวด้วย

การทดสอบการเดินรถดังกล่าว จะใช้ขบวนรถไฟวิ่งไปมาระหว่างสถานี Lichun Park และสถานี Zhiquan Road โดยมีระยะทาง 21.6 กม. นับเป็นการทดลองเดินรถไฟใต้ดินสาย 2 เสมือนจริงครั้งใหญ่ เพื่อตรวจสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์และระบบความปลอดภัยก่อนเปิดใช้บริการ โดยมีวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ควบคุมระบบต่าง ๆ เช่น เวลาการเข้า-ออกสถานี สามารถทำเวลาได้ตรงตามที่กำหนดหรือไม่ รวมทั้งการควบคุมมาตรฐาน กฎข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ระบบการทดสอบการเดินรถไฟใต้ดินสาย 2 ฝั่งตะวันออก จะแบ่งเป็น 4 ระยะ คือ
– ระยะแรก ใช้ระบบบังคับโดยพนักงานควบคุมรถไฟ
– ระยะที่ 2 ทดสอบความคงที่ของการวิ่งของรถไฟให้เป็นไปตามเส้นทาง
– ระยะที่ 3 ทดสอบความถี่ในการวิ่ง เช่น วิ่งสลับราง
– ระยะที่ 4 ทดสอบเดินรถเสมือนจริง และเก็บสถิติเวลา

นอกจากนี้ รัฐบาลได้เร่งดำเนินการก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดินสาย 3 ฝั่งตะวันตกด้วย เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมารถไฟฟ้าใต้ดินสาย 3 เกิดความล่าช้าในการก่อสร้าง เพราะปัญหาการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในช่วงแรกบริเวณสถานี Taidong

การเปิดบริการรถไฟใต้ดินสาย 2 นี้ ซึ่งเป็นสถานีเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าใต้ดินสาย 3 ที่สถานี Lichun และสถานี Wusi Guangchang จะเป็นการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างฝั่งตะวันออกและตะวันตกที่จะช่วยอำนวยความสะดวกต่อผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญต่าง ๆ ของเมืองชิงต่าว อีกทั้งยังเป็นการแก้ปัญหาการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วนด้วย

ที่มา : thaibizchina