สถานทูตจีนและสถานกงสุลใหญ่ประจำประเทศไทย ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

0
80