มอบรางวัลเกียรติยศแห่งมิตรภาพ (Order of Friendship) แก่เซิ่น ไห่สง CMG

0
1

ประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย ลงนามในพระราชกฤษฎีกามอบรางวัลเกียรติยศแห่งมิตรภาพ (Order of Friendship) แก่เซิ่น ไห่สง ผู้อำนวยการและบรรณาธิการใหญ่สถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (CMG)
.
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ตามเวลาท้องถิ่นกรุงมอสโก รัฐบาลรัสเซียได้ออกคำสั่งประธานาธิบดีซึ่งลงนามโดยประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย มอบรางวัลเกียรติยศแห่งมิตรภาพ (Order of Friendship) ให้แก่เซิ่น ไห่สง ผู้อำนวยการและบรรณาธิการใหญ่สถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (CMG)
.
พระราชกฤษฎีกาของประธานาธิบดี ระบุว่า ในการรับรู้ถึงคุณูปการอันยิ่งใหญ่ของเซิ่น ไห่สง ในการกระชับมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างชาวรัสเซียและชาวจีน เสริมสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน จึงเห็นสมควรให้เซิ่น ไห่สง ได้รับรางวัลเหรียญแห่งมิตรภาพ
.
ปีนี้เป็นปีครบรอบ 20 ปีของการลงนามในสนธิสัญญาจีน-รัสเซียว่าด้วยเพื่อนบ้านที่ดี มิตรภาพ และความร่วมมือ ผู้นำแห่งรัฐจีนและรัสเซียให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างสองประเทศ
.
Order of Friendship ลงนามโดยประธานาธิบดีแห่งรัสเซีย เป็นเหรียญที่สหพันธรัฐรัสเซียมอบให้แก่บุคคลที่มีคุณูปการอันโดดเด่นในการเสริมสร้างมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหมด ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างทุกชาติพันธุ์ กลุ่มต่างๆ ส่งเสริมสันติภาพโลก และพัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศ