ขงจื่อทั่วไทย ไมตรีดั่งพี่น้อง: ห้องเรียนขงจื่อหอวังนนท์เข้าเยี่ยมชมและทำกิจกรรมวัฒนธรรมที่สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลDPU

0
0

ขงจื่อทั่วไทย ไมตรีดั่งพี่น้อง: ห้องเรียนขงจื่อหอวังนนท์เข้าเยี่ยมชมและทำกิจกรรมวัฒนธรรมที่สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล DPU

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลตรุษจีน ให้กับห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนหอวังนนทบุรี

เนื่องในเทศกาลตรุษจีนปีเสือ 2565 คุณจางลี่เวย และ อาจารย์นุชจรีย์ เครือแก้ว ณ ลำพูน ผู้รับผิดชอบห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวังนนทบุรีฝ่ายจีนและฝ่ายไทย ได้นำพาคณาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมปลาย รวมทั้งสิ้น 37 คน เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ ทำกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรม ณ สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล โดยมีคณาจารย์ และ ทีมงาน จากสายงานสื่อสารแบรนด์ และ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมต้อนรับเพื่อแนะนำมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หลังจากคณาจารย์และนักเรียนได้เยี่ยมชมทัศนียภาพของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์แล้ว นักเรียนได้ร่วมทำกิจกรรมที่ห้องวัฒนธรรมของสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล โดยมีผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลฝ่ายไทยและฝ่ายจีนกล่าวต้อนรับและแนะนำสถาบัน จากนั้นอาจารย์เหลียงตาน อาจารย์ประจำของสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ได้กล่าวแนะนำเทศกาลตรุษจีนและแนะนำการแข่งกีฬาโอลิมปิคที่กำลังจะจัดขึ้น พร้อมทั้งแนะนำเรื่องความสัมพันธ์ไทยจีนที่แน่นแฟ้นที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ทรงให้ความสำคัญในทุกวาระ ดังคำกล่าวที่ว่า จีนไทยมิใช่อื่นไกล พี่น้องกัน

ต่อจากนั้น นายซุนอ้าวขุยนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติจีนฯมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ชั้นปีที่ 4 ได้นำนักเรียนห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนหอวังนนทบุรี ร่วมสนุกสนานกับการทำกิจกรรมภาพพิมพ์บนไม้กระดาน โดยนักเรียนได้ร่วมทำกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน

โดยในช่วงสุดท้าย น.ส. นภัสนันท์ ลิ่มกังวาฬมงคล นักเรียนชั้น ม. 5/10 ได้เป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณเป็นภาษาจีน

และนอกจากกิจกรรมวัฒนธรรมแล้ว ในเช้าวันนี้ อาจารย์เอกรัตน์ จันทร์รัฐิติกาล และ รศ.เฉินเวย ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลฝ่ายไทยและฝ่ายจีน ได้แจกข้าวสารจำนวน 1,000 กิโลกรัม ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ยูโรเวสท์ เฮ้นจิเนียริ่ง โดยคุณพรชัย อาทิตย์กุล เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในเทศกาลตรุษจีนครั้งนี้ ณ บริเวณหน้าสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลด้วย