สถานีโทรทัศน์ CGTN ถ่ายทำสารคดีเรื่อง ฝ่าวงล้อม(Break Through the Siege)

0
0

สถานีโทรทัศน์ CGTN ถ่ายทำสารคดีเรื่อง ฝ่าวงล้อม(Break Through the Siege)

ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2023  จีนจะใช้แผนป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 แบบ “ชนิด B บริหาร B” อย่างเป็นทางการ โดยโควิด-19 จะไม่รวมอยู่ในการจัดการโรคติดต่อกักกันอีกต่อไป จะไม่ใช้มาตรการแยกตัวผู้ติดเชื้อโควิด-19 จะไม่กำหนดว่าใครเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ และจะไม่กำหนดเขตเสี่ยงสูงหรือเขตเสี่ยงต่ำ  ผู้ที่เดินทางเข้าจีนจะไม่ถูกแยกตัว แต่ต้องมีผลการตรวจกรดนิวคลีอิกก่อนเดินทาง 48 ชั่วโมง

การที่จีนปรับใช้มาตรการใหม่ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 สถานีโทรทัศน์ CGTN ภายใต้การดูแลของสถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางของจีน (CMG) ได้ถ่ายทำสารคดีเรื่อง “ฝ่าวงล้อม” โดยได้สัมภาษณ์บรรดาผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่อยู่เหตุการณ์ที่สำคัญ ด้วยการบรรยายของผู้ดำเนินรายการ ประกอบข้อมูลข่าวสารและตารางต่าง ๆ เพื่อชี้แจงว่าหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นต้นมา รัฐบาลจีนยึดมั่นแนวคิดประชาชนมาก่อน และชีวิตสำคัญที่สุด กำหนดนโยบายป้องกันและควบคุมโควิด -19 อย่างทันท่วงที ตามหลักวิทยาศาสตร์และมีระเบียบ โดยติดตามการคลี่คลายและการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างใกล้ชิด ปรับปรุงนโยบายป้องกันและควบคุมโควิด -19 ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งให้เวลาการพัฒนาและผลิตวัคซีน เพื่อประกันชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนในระดับสูงสุดและลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้อยู่ในระดับต่ำสุด

ขณะเดียวกันรัฐบาลจีนได้ประสานงานการป้องกันและควบคุมโควิด-19 กับการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยประกันให้เศรษฐกิจพัฒนาไปอย่างมั่นคง ปี 2020  ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของจีนเติบโตขึ้น 2.3% โดยมีมูลค่าทะลุ 100 ล้านล้านหยวน เป็นประเทศเศรษฐกิจที่บรรลุการเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงหนึ่งเดียวในโลก ปี 2021   ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของจีนเติบโตขึ้น 8.4% ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตสูงสุดในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ช่วง 11 เดือนของปี 2022 การค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ตของจีนเติบโตขึ้น 4.2% เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเดียวกันของปี 2021 คาดว่ายอดปริมาณทางเศรษฐกิจของจีนในปี 2022 คิดเป็นมูลค่ากว่า 120 ล้านล้านหยวน

การดำเนินมาตรการใหม่ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำควบคู่ไปกับการฟื้นตัวของแขนงงานต่าง ๆ จีนจะเชื่อมโยงกับโลกใหม่และจะต้อนรับการพัฒนาใหม่

แปลเรียบเรียงโดยภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน (CMG)