CMG ซ้อมงาน “ชุนหวั่น” ปี 2023 เป็นครั้งที่ 2

0
1

วันที่ 3 มกราคม ที่ผ่านมา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางของจีน (CMG) ได้จัดการซ้อมงานราตรีเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนประจำปี 2023  หรือ ภาษาจีนเรียกว่า “ชุนหวั่น”  เป็นครั้งที่ 2

รายการต่าง ๆ ในงาน “ชุนหวั่น” ปีนี้จะชูประเด็นที่ประชาชาติจีนเป็นครอบครัวใหญ่ที่บริบูรณ์ โดยถือดอกไม้เป็นสื่อ ที่แสดงให้เห็นถึงจีนเป็นประเทศที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสิริมงคล ความมีชีวิตชีวา ความอดทน และความเข้มแข็ง นอกจากนี้  งาน “ชุนหวั่น” ปีนี้ยังเน้นความเรียบง่าย และความแปลกใหม่ โดยประสานศิลปะการแสดงให้สอดรับกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย

แปลเรียบเรียงโดยภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน (CMG)