ช่องทางโลจิสติกส์เชิงผสาน เชื่อมอู่ฮั่น-ฮ่องกง-ยุโรป เปิดดำเนินงานแล้ว

0
9
(แฟ้มภาพซินหัว : รถไฟสินค้าจีน-ยุโรป ซึ่งมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่เยอรมนี เดินทางออกจากสถานีขนส่งเชิงผสมผสานรูปแบบในนครอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ยทางจีนตอนกลาง วันที่ 28 มี.ค. 2020)

ปักกิ่ง, 10 มี.ค. (ซินหัว) — บริษัท อู่ฮั่น เอเชีย-ยุโรป โลจิสติกส์ จำกัด (Wuhan Asia-Europe Logistics) ผู้ให้บริการรถไฟสินค้า เผยว่าช่องทางโลจิสติกส์เชิงผสมผสานรูปแบบ ซึ่งเชื่อมโยงยุโรปเข้ากับอู่ฮั่นและฮ่องกง ได้เปิดดำเนินงานอย่างเป็นทางการ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

รายงานระบุว่าเครื่องสำอางชุดหนึ่งที่นำเข้าจากเยอรมนีด้วยรถไฟสินค้าจีน-ยุโรป ถูกขนส่งถึงนครอู่ฮั่น เมืองเอกของมณฑลหูเป่ยทางจีนตอนกลาง และขนส่งต่อไปยังเขตบริหารพิเศษฮ่องกงทางจีนตอนใต้ด้วยการขนส่งทางบก เมื่อวันที่ 14 ก.พ. ที่ผ่านมา

ทีมเทคนิคของบริษัทฯ ได้ติดตามการขนส่งและอุณหภูมิของสินค้าข้างต้นผ่านระบบเฝ้าติดตามระยะไกลตลอดเส้นทางการขนส่งทั้งหมด เพื่อรับประกันความปลอดภัยทางการขนส่งของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการสภาพแวดล้อมแบบอุณหภูมิต่ำ

อนึ่ง การเปิดช่องทางขนส่งเชิงผสมผสานรูปแบบนี้ช่วยเสริมสร้างบทบาทของอู่ฮั่นในฐานะศูนย์กลางส่งต่อทางโลจิสติกส์ที่สำคัญในจีน และขยับขยายเครือข่ายโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของการบริการรถไฟสินค้าจีน-ยุโรปของอู่ฮั่น

อู่ฮั่นได้เปิดช่องทางโลจิสติกส์เชิงผสมผสานทางเรือ-ทางราง ซึ่งเชื่อมต่อกับหลายประเทศและภูมิภาค อาทิ ญี่ปุ่น มองโกเลีย ยุโรป และเกาหลีใต้ พร้อมกับมุ่งปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานของการบริการรถไฟสินค้าจีน-ยุโรป เพื่อสนับสนุนห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศและระหว่างประเทศ

(เรียบเรียงโดย Jiang Feifan — Xinhua Silk Road, https://www.xinhuathai.com/silkroad/344035_20230310 , https://en.imsilkroad.com/p/332813.html , https://eng.yidaiyilu.gov.cn/qwyw/rdxw/307422.htm)