ชมบรรยากาศเปิดขายตั๋วรถไฟจีน-ลาว วันแรก 11 เมษายน 2566

0
3

ชมบรรยากาศเปิดขายตั๋วรถไฟจีน-ลาว วันแรก 11 เมษายน 2566 ก่อนให้บริการเที่ยวแรก 13 เมษายนนี้

บริการขนส่งผู้โดยสารข้ามพรมแดนของรถไฟจีน-ลาวมีกำหนดจะเปิดให้บริการในวันที่ 13 เมษายน 2566 หนึ่งวันก่อนวันหยุดปีใหม่ของลาว โดยได้เริ่มจำหน่ายตั๋วในเช้าวันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ทั้งฝั่งจีนและลาว . ทางรถไฟระหว่างประเทศจีน-ลาว ระยะทาง 1,035 กิโลเมตร ซึ่งเชื่อมเมืองคุนหมิง ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนกับเวียงจันทน์ เมืองหลวงของลาว เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 โดยให้บริการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนเท่านั้น เนื่องจากการระบาดของโควิด-19

อ้างอิงจาก การรถไฟจีน (China Railway) จะมีรถไฟสองขบวนวิ่งสวนทางกันในแต่ละวัน โดยออกจากคุนหมิงและเวียงจันทน์ตามลำดับ โดยจะหยุดที่แปดสถานีระหว่างทาง ได้แก่ คุนหมิง ผูเอ่อร์ สิบสองปันนา และโม๋ฮัน สำหรับสถานีในประเทศจีน และบ่อเต็น หลวงพระบาง วังเวียง และเวียงจันทน์ สถานีในฝั่งลาว โดยการเดินทางทั้งหมดคาดว่าจะใช้เวลา 10.5 ชั่วโมง รวมเวลาสำหรับพิธีการทางศุลกากร

แหล่งข้อมูล: China Media Group