สุนทรพจน์ของสี จิ้นผิง ณ การประชุมสุดยอดจีน-เอเชียกลาง

0
1

สรุปใจความสำคัญ สุนทรพจน์ของสี จิ้นผิง ณ การประชุมสุดยอดจีน-เอเชียกลาง
.
ช่วงเช้าของวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 สี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ได้กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมสุดยอดจีน-เอเชียกลาง ที่เมืองซีอาน เมืองเอกของมณฑลส่านซี ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน
.
โดยสามารถสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้
.
1.จีนและประเทศในเอเชียกลางได้จับมือสร้างความร่วมมือกันในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเพื่อนำไปสู่ยุคใหม่ของความสัมพันธ์ โดยจีนจะกำหนดแผนความร่วมมือกับประเทศในเอเชียกลางในการลดความยากจนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
.
โดยจีนได้ส่งเสริมความร่วมมือของจีนกับประเทศในเอเชียกลางและการพัฒนาตนเองของประเทศเหล่านี้ โดยจีนจะมอบเงินจำนวน 2.6 หมื่นล้านหยวน (ประมาณ 3.7 พันล้านดอลลาร์) ในการสนับสนุนทางการเงินและความช่วยเหลือแก่ประเทศต่างๆ ในเอเชียกลาง
.

จีนจะจัดตั้งเวิร์กช็อปอาชีวศึกษาของจีนที่ฝึกอบรมผู้มีความสามารถพิเศษในต่างประเทศ ในประเทศแถบเอเชียกลาง และสนับสนุนให้ธุรกิจที่ได้รับทุนสนับสนุนจากจีนในเอเชียกลางสร้างงานในท้องถิ่นมากขึ้น
.

2.จีนและประเทศในเอเชียกลางจำเป็นต้องขยายความร่วมมือด้านพลังงาน โดยจีนเสนอที่จะสร้างหุ้นส่วนการพัฒนาพลังงานจีน-เอเชียกลาง
.
สี จิ้นผิงเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายเร่งสร้างเส้น D (Line D) ของท่อส่งก๊าซจีน-เอเชียกลาง ขยายการค้าน้ำมันและก๊าซ แสวงหาความร่วมมือทั่วทั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรมพลังงาน และเสริมสร้างความร่วมมือด้านพลังงานใหม่และการใช้พลังงานนิวเคลียร์อย่างสันติ
.

3.โลกต้องการเอเชียกลางที่มั่นคง มั่งคั่ง มีความสามัคคี และมีความเชื่อมโยงที่ดี
.

สี จิ้นผิง ระบุว่า โลกต้องการเอเชียกลางที่มั่นคง โดยอธิปไตย ความมั่นคง เอกราช และบูรณภาพแห่งดินแดนของประเทศในเอเชียกลางต้องได้รับการปกป้อง ซึ่งเส้นทางการพัฒนาที่ชาวเอเชียกลางเลือกโดยอิสระต้องได้รับการเคารพ และความพยายามของภูมิภาคที่จะ แสวงหาสันติภาพ มิตรภาพและความร่มเย็นจะต้องได้รับการสนับสนุน
.

โดยเน้นว่าโลกต้องการเอเชียกลางที่เจริญรุ่งเรือง ซึ่งจะตอบสนองความปรารถนาของผู้คนในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น และกระตุ้นแรงผลักดันที่แข็งแกร่งในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก
.

โลกต้องการเอเชียกลางที่ปรองดองกัน โดยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ความเสมอภาค และความเป็นมิตรเป็นสิ่งที่ชาวเอเชียกลางแสวงหา
.
4.เอเชียกลางเป็นศูนย์กลางสำคัญสำหรับการเชื่อมต่อและมีส่วนร่วม
.

สี จิ้นผิง ยังกล่าวว่าภูมิภาคเอเชียกลางมีความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ที่ไม่เหมือนใคร มีรากฐาน สถานภาพ และความสามารถที่จะกลายเป็นศูนย์กลางสำคัญสำหรับการเชื่อมต่อและมีส่วนร่วม ทั้งต่อการแลกเปลี่ยนสินค้า ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอารยธรรม และการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโลก
.

แหล่งข้อมูล: CMG