​แปลกแต่มีจริง! แพลอยน้ำที่ทำจากหนังแกะ

0
759

ชมภาพของ “แพหนังแกะ” ที่ทำขึ้นจากหนังแกะแท้ๆ สูบลมเข้าไปให้พองตัว แล้วนำมาต่อกับไม้เป็นแพ นับเป็นเครื่องมือสำคัญยิ่งที่ใช้สำหรับการขนส่งสิ่งของตามแนวแม่น้ำฮวงโห ของบรรดาชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้