บทวิเคราะห์  “เอ้อร์สือต้า” สมัชชาครั้งที่ 20 พรรคคอมมิวนิสต์จีน

0
1

บทวิเคราะห์  “เอ้อร์สือต้า” สมัชชาครั้งที่ 20 พรรคคอมมิวนิสต์จีน

คำที่ทรงพลังคำหนึ่งในจีนคือ “เอ้อร์สือต้า” คำย่อมาจากสมัชชาครั้งที่ 20 ของผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนทั่วประเทศ ซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งในวันที่ 16 ตุลาคมนี้

สมัชชาครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ทางการเมืองสำคัญใหญ่ยิ่งของจีน  และมีความหมายสำคัญที่กระตุ้นเตือนให้ประชาชนชาวจีนสามัคคีและฟันฝ่าต่อสู้เพื่อสร้างสรรค์บ้านเมืองให้เป็นประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยและเข้มแข็ง  และนั่นจึงทำให้จีนเป็นที่จับจ้องของทั่วโลก

พรรคคอมมิวนิสต์จีน (พคจ.) จัดสมัชชาผู้แทนทั่วประเทศครั้งละ 5 ปี  สำหรับสมัชชาครั้งที่ 20 ในปีนี้มีภาระหน้าที่สรุปงานของพคจ.ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา  กำหนดทิศทางและเป้าหมายของพรรคฯ และรัฐบาลในอนาคต  และจะคัดเลือกกลุ่มผู้นำของคณะกรรมการกลาง​ พคจ.ชุดใหม่

ในช่วงจัดสมัชชาครั้งนี้  บรรดาผู้แทนพรรคฯ จะรับฟังและพิจารณารายงานจากคณะกรรมการกลางพรรคฯ  ซึ่งเป็นองค์กรนำนาจสูงสุดของพรรคฯ  พิจารณาตรวจสอบรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบวินัยของคณะกรรมการกลางพรรคฯ  สะท้อนความคิดเห็นและข้อเรียกร้องต้องการของสมาชิกพรรคฯ และประชาชน  มีการอภิปรายเรื่องสำคัญ ๆ ของพรรคฯ  และจะคัดเลือกคณะกรรมการกลางพรรคฯ​  คณะกรรมการตรวจสอบวินัยของคณะกรรมการกลางพรรคฯชุดใหม่

รายงานว่า  มีสมาชิกพรรคฯจำนวน 2,296 คนจะเข้าร่วมสมัชชาครั้งนี้​ โดยเป็นสมาชิกพรรคฯ ดีเด่นที่คัดเลือกมาจากสมาชิกพรรคฯ  95 ล้านคน  ถือว่าเป็นสมาชิกพรรคฯ ดีเด่นที่ได้ผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มงวดจากองค์กรพรรคฯ ระดับต่าง ๆ   ที่มีคุณสมบัติการเป็นผู้แทนและเปิดกว้างเพื่อให้ผู้แทนเหล่านี้สามารถเป็นตัวแทนและสะท้อนความปรารถนาของสมาชิกพรรคฯ อย่างจริงจัง

สำหรับผู้แทนเหล่านี้มาจากแวดวงเศรษฐกิจ  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การป้องกันประเทศ  รัฐศาสตร์  กฎหมาย  การศึกษา  การประชาสัมพันธ์  วัฒนธรรม  สาธารณะสุข  กีฬา  และการบริหารด้านสังคมเป็นต้นอย่างทั่วถึง

อีกทั้งครอบคลุมทุกระดับชั้นนับตั้งแต่มณฑล  เมือง  อำเภอ  ตำบล  หมู่บ้านและชุมชน    ตลอดจนผู้แทนจากสถาบัน  องค์กร  ธุรกิจ  และกลุ่มคณะประชาชนอีกด้วย    นอกจากนี้การคัดเลือกผู้แทนพรรคฯที่จะเข้าร่วมสมัชชายังต้องประกันสัดส่วนของผู้แทนสตรีและผู้แทนชุนกลุ่มน้อยด้วย

เพื่อต้อนรับการเปิดขึ้นของสมัชชาครั้งที่ 20 ของพคจ.

ไม่เพียงแต่สมาชิกพรรคฯ เท่านั้น ประชาชนทั้งปวงของจีนต่างมีความกระตือรือร้นการมีส่วนร่วมผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น  พิพิธภัณฑ์มณฑลเจ้อเจียงได้จัดนิทรรศการในหัวข้อ  พลังแห่งความเชื่อ  โดยจัดแสดงเอกสาร  รูปภาพ  และข้อมูลสำคัญในยุคสมัยต่าง ๆ ของพคจ.  เพื่อทบทวนความรุ่งโรจน์ของพรรคฯ ที่เจริญเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โรงเรียนต่าง ๆ​ใน ตำบลชังผิงกรุงปักกิ่งได้จัดกิจกรรมเล่านิทานการปฏิวัติสีแดง  เพื่อให้บรรดานักเรียนทะนุถนอมชีวิตอันดีงามที่ได้มาอย่างยากลำบาก  ที่มณฑลซันตง  มีการจัดการประกวดขับร้องหมู่ของนักศึกษาในหัวข้อ  บริจาคเสียงเพลงจากหัวใจแด่พรรคฯ เพื่อต้อนรับสมัชชาครั้งที่ 20 ของพรรคฯ  สำหรับมณฑลเหอหนัน  ได้ดำเนินโครงการสรรหาสมาชิกพรรคฯ คนใหม่ในชนบท  โดยตั้งเป้าว่า  แต่ละหมู่บ้านในมณฑลเหอหนันจะสรรหาสมาชิกพรรคฯ คนใหม่อย่างน้อย 1 คนในทุกปี

นอกจากนี้  สัดส่วนสมาชิกพรรคฯ คนใหม่ที่มีอายุต่ำกว่า 35 ปีของแต่ละอำเภอจะไม่ต่ำกว่า 60% ของจำนวนสมาชิกพรรคฯ ทั้งหมดในชนบทมณฑลเหอหนัน

โดยเชื่อมั่นว่า  สมัชชาครั้งที่ 20 ของผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนทั่วประเทศจะปฏิบัติตามความปรารถนาของประชาชนจีนทั้งปวง  และจะวางแผนการพัฒนาในอนาคตของจีนตามหลักการทางวิทยาศาสตร์

เขียนโดย โจว ซวี่ ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (CMG)