สัมมนาสื่อมวลชนไทย : ผลการประชุมเต็มคณะครั้งที่ 6 ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ชุดที่ 19

0
1

 

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย จัดสัมมนาสื่อมวลชนไทย ในหัวข้อ ผลการประชุมเต็มคณะครั้งที่ 6 ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ชุดที่ 19 ผ่าน Zoom ในวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. โดย ท่านที่ปรึกษา เผิง เฟย และ ฟ่าน เสวียเหวย เป็นผู้ร่วมนำการสัมมนา

———————————————–

คำกล่าว นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน
วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564
 
คุณฟ่าน คุณเผิง และเพื่อนสื่อมวลชนทุกคน
 
การประชุมเต็มคณะครั้งที่ 6 ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 19 ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งระหว่างวันที่ 8-11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ถือได้ว่าเป็นการประชุมที่ได้รับความสนใจไม่เพียงแต่เฉพาะประชาชนในประเทศจีนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงประชาชนทุกประเทศในโลกนี้ ที่ให้ความสนใจไม่แพ้กัน
 
ปัจจัยสำคัญ 2 ประการที่ทำให้การประชุมได้รับความสนใจ และมีการติดตามเนื้อหาและผลของการประชุม ก็คือ
 
ประการแรก บทบาทของประเทศจีนที่มีผลต่อสังคมโลก โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งต้องยอมรับว่า การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและแข็งแรงอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ก็ถือว่าเป็นที่สนใจจากทั่วโลกมากอยู่แล้ว แต่ยังปรากฏว่าในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจของประเทศต่างๆเติบโตลดลง หรือแม้กระทั่งติดลบในหลายๆประเทศ ส่งผลให้และเศรษฐกิจโลกในภาพรวมก็มีตัวเลขการเติบโตที่ชะลอตัวลงด้วยเช่นกัน แต่กลับพบว่า เศรษฐกิจของประเทศจีนยังคงสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง แม้จะไม่มากเท่ากับก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19 แต่ก็ยังคงเติบโตเป็นบวกได้อยู่
 
และที่สำคัญ เมื่อปลายปีที่ผ่านมา ประเทศจีนประสบความสำเร็จในเรื่องการแก้ไขปัญหาความยากจน ทำให้ประชาชนจีนมีระดับรายได้ที่อยู่เหนือเส้นความยากจนได้ทั้งหมดแล้ว จึงถือเป็นสิ่งที่ทั่วโลกให้ความสนใจ และต้องการที่จะรู้ว่า ในก้าวต่อไปในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ เรื่องการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับประชาชนจีนนั้น ทางพรรคคอมมิวนิสต์จีน จะมีนโยบายและแนวทางอย่างไรออกมาอีก
 
ประการที่สอง มาจากบทบาทของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเอง ที่ถือเป็นแก่นในการบริหารประเทศจีนในขณะนี้ และในอนาคต เนื่องจากว่า ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเฉพาะประธานาธิบดีเท่านั้น แต่ยังดำรงตำแหน่งเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนอีกด้วย จึงถือเป็นความเข้มแข็งอย่างยิ่งในระบบการบริหารประเทศ ด้วยเหตุนี้เอง ผลการประชุม หรือมติจากการประชุมในครั้งนี้ จึงเป็นสิ่งที่ประเทศต่างๆให้ความสนใจ
 
อีกทั้งในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังไม่มีใครสามารถตอบได้ว่าจะจบสิ้นลงเมื่อใดนั้น ยังถือเป็นปัจจัยลบที่กดดันทั้งชีวิตความเป็นอยู่ รูปแบบของการใช้ชีวิต สภาพของสังคมที่จะเปลี่ยนแปลงไปเพียงใด และโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านเศรษฐกิจ ที่แม้ทุกประเทศล้วนต้องการที่จะเศรษฐกิจประเทศ เศรษฐกิจโลกสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว แต่ก็ใช่ว่าทุกประเทศจะสามารถฟื้นตัวทางเศรษฐกิจได้เท่าเทียมกัน จึงเป็นบทบาทของประเทศที่แข็งแรงกว่า มีความพร้อมมากกว่า จะต้องช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกให้ฟื้นตัว เพื่อช่วยให้เศรษฐกิจประเทศต่างๆกระเตื้องขึ้นตามไปด้วย ซึ่งแน่นอนว่า ประเทศจีนถือเป็นประเทศหนึ่งในปัจจุบันที่จะต้องมีบทบาทสำคัญในเรื่องของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจโลกจากนี้ต่อไปด้วย เพราะในภาคของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของหลายๆประเทศ รวมถึงประเทศไทยด้วยนั้น นักท่องเที่ยวชาวจีนถือว่ามีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมาก
 
นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร และพลังงาน ถือเป็นทิศทางในอนาคตที่ยากจะหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งประเทศจีนได้มีการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก มีการสร้างนวัตกรรม สร้างสินค้าทางด้านการสื่อสารสมัยใหม่รองรับยุค 5G ออกมาอย่างมากมาย รวมทั้งล่าสุดยังมีการพัฒนาทางด้านอวกาศอย่างต่อเนื่องอีกด้วย ทำให้แนวทางในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีของจีนจึงถูกจับตามองด้วยเช่นกัน
 
อีกเรื่องหนึ่ง ที่ทำให้สังคมโลกให้ความสนใจกับผลการประชุมในครั้งนี้ ก็คือ ความต้องการที่จะทราบถึงนโยบายในการอยู่ร่วมกันในสังคมโลก บนพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันด้วยหลักของสันติภาพ เนื่องจากในหลายพื้นที่มีปัญหาการกระทบกระทั่งกัน มีเรื่องของการยกระดับการป้องกันประเทศที่อาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งได้ ดังนั้นความจำเป็นในเรื่องการลดการกระทบกระทั่งระหว่างประเทศ ลดความขัดแย้งระหว่างเชื้อชาติ จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจยิ่งเช่นกันในปัจจุบัน รวมทั้งแม้ว่าจะมีความแตกต่างระหว่างระบอบการปกครองไม่ว่าจะเป็นคอมมิวนิสต์ สังคมนิยม หรือประชาธิปไตยก็ตาม ควรจะต้องอยู่ร่วมกันได้อย่างมีภราดรภาพ
 
ซึ่งในส่วนนี้ ย่อมหนีไม่พ้นความสนใจว่าประเทศจีนจะมีแนวทางหรือนโยบายการให้การสนับสนุนประเทศด้อยพัฒนา ในเรื่องของเศรษฐกิจ สังคม และการสาธารณสุข เพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 อย่างไรบ้าง
ด้วยประเด็นต่างๆที่กล่าวมา ทำให้การประชุมเต็มคณะ ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 19 เกี่ยวกับเรื่องแนวทางพัฒนาประเทศจีน ทั้งในระดับของการพัฒนาภายในประเทศจีนเอง และการพัฒนาภายนอกประเทศจีน ที่เกี่ยวข้องกับประเทศต่างๆ ทั้งมดจึงเป็นความน่าสนใจอย่างยิ่งว่า ในทศวรรษข้างหน้า ภายหลังการเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนในปีนี้ไปแล้วนั้น จีนจะก้าวเดินอย่างไรต่อไป และมีผลต่อโลกกับประเทศต่างอย่างไรบ้าง
 
ดังนั้น การที่สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ให้ความสำคัญกับสื่อมวลชนไทย ให้ความสำคัญกับสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน ให้ร่วมการจัดสัมมนาโดยจะมีการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลสำเร็จของการประชุมครั้งนี้ รวมทั้งจะให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสอบถามในประเด็นที่สื่อมวลชนไทยให้ความสนใจ จึงถือเป็นมิติของความสัมพันธ์ที่ดีในเชิงของการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องต่อกัน จึงหวังว่าการสัมมนาในวันนี้จะนำมาซึ่งประโยชน์ร่วมกันด้วยดี
 
และสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน ยินดีและพร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ของทางสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยที่จะมีในอนาคตด้วยความเต็มใจเป็นอย่างยิ่ง
 
ขอบคุณครับ