การประชุม คกก.กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 19 ครั้งที่ 6

0
26

การประชุม คกก.กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 19 ครั้งที่ 6 เผยแพร่แถลงการณ์การประชุม

วันที่ 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 2021 การประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ชุดที่ 19 ครั้งที่ 6 ซึ่งเป็นที่จับตามองได้เผยแพร่แถลงการณ์การประชุมหลังจากได้เสร็จสิ้นการประชุมเป็นเวลา 4 วัน

แถลงการณ์ระบุว่า ที่ประชุมได้รับฟังและอภิปรายคำรายงานกิจการงานของนายสี จิ้นผิงต่อที่ประชุมในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และได้พิจารณาผ่าน “มติคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนว่าด้วยผลสำเร็จสำคัญและประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์ของพรรคฯ ที่ได้มาจากการฟันฝ่าต่อสู้ตลอด 100 ปี”

ที่ประชุมเห็นว่า การสรุปผลสำเร็จสำคัญและประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์ของพรรคนั้น เป็นความต้องการของการเริ่มต้นกระบวนการใหม่แห่งการสร้างสรรค์ความทันสมัยสังคมนิยมอย่างรอบด้านภายใต้เงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ที่พรรคมีอายุครบรอบ 100 ปี และการยืนหยัดและพัฒนาสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์จีนในยุคใหม่ เป็นความต้องการของการเสริมสร้างจิตสำนึกด้านการเมือง จิตสำนึกด้านสถานการณ์โดยรวม จิตสำนักด้านผู้นำแกนกลางและจิตสำนึกด้านการคล้อยตาม เป็นความต้องการของการเสริมสร้างความมั่นใจในตัวเองด้านหนทาง ความมั่นใจในตัวเองด้านทฤษฎี ความมั่นใจในตัวเองด้านระบบและความมั่นใจในตัวเองด้านวัฒนธรรม เป็นความต้องการของการรักษาสถานะที่เป็นแกนกลางในคณะกรรมการกลางพรรคและทั่วทั้งพรรคของสหายสี จิ้นผิง และรักษาอิทธิพลและการนำแบบรวมศูนย์และเป็นเอกภาพของคณะกรรมการกลางพรรคอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ เพื่อเป็นหลักประกันให้ทั่วทั้งพรรคก้าวไปข้างหน้าพร้อมเพรียงกัน เป็นความต้องการของการขับเคลื่อนการปฏิวัติตนเองของพรรค ยกระดับความสามารถในการต่อสู้และรับมือกับความเสี่ยงและความท้าทายของทั่วทั้งพรรค เพื่อรักษาความมีชีวิตชีวาของพรรค สามัคคีและนำพาประชาชนชนเผ่าต่างๆ ทั่วประเทศดำเนินการฟันฝ่าต่อสู้ต่อไปเพื่อบรรลุความฝันจีนแห่งการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีน

ทั่วทั้งพรรคต้องยืนหยัดแนวคิดวัตถุนิยมทางประวัติศาสตร์และแนวคิดประวัติศาสตร์พรรคที่ถูกต้อง มองให้ชัดจากการต่อสู้รอบศตวรรษของพรรคว่า เหตุใดเราจึงสามารถประสบความสำเร็จได้ในอดีต และทำความเข้าใจให้กระจ่างว่าเราควรทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จต่อไปได้ในอนาคต เพื่อมีความเชื่อมั่นและปฏิบัติตามความมุ่งมั่นตั้งใจแรกเริ่มด้วยความสมัครใจมากยิ่งขึ้น ตลอดจนยืนหยัดและพัฒนาสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์ของจีนในยุคใหม่ให้ดียิ่งขึ้น

ที่ประชุมระบุว่านับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี 1921 เป็นต้นมา พรรคคอมมิวนิสต์จีนถือการสรรสร้างความสุขให้ประชาชนจีนและการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองของประชาชาติจีนเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจแรกเริ่มมาโดยตลอด ยึดมั่นในอุดมการณ์ลัทธิคอมมิวนิสต์และความเลื่อมใสศรัทธาในสังคมนิยมมาโดยตลอด สามัคคีและนำพาประชาชนทุกชนเผ่าทั่วประเทศ ดำเนินการต่อสู้อย่างไม่ลดละเพื่อช่วงชิงความเป็นเอกราชแห่งชาติและการปลดแอกประชาชน และเพื่อบรรลุความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ และความสุขของประชาชน ได้ก้าวผ่านประวัติศาสตร์อันรุ่งโรจน์มาเป็นเวลาหนึ่งร้อยปี การฟันฝ่าต่อสู้ของพรรคและประชาชนในรอบศตวรรษที่ผ่านมาได้เขียนมหากาพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์หลายพันปีของประชาชาติจีน

ที่ประชุมเน้นว่าการกำหนดสถานะที่เป็นแกนกลางในคณะกรรมการกลางพรรคและทั่วทั้งพรรคของสหายสี จิ้นผิง รวมทั้งการกำหนดสถานะชี้นำของความคิดสี จิ้นผิงว่าด้วยสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์จีนในยุคใหม่นั้น ได้สะท้อนถึงความปรารถนาร่วมกันของทั่วทั้งพรรค ทั่วทั้งกองทัพ และประชาชนทุกชนเผ่าในทั่วประเทศ มีความหมายเชิงชี้ขาดต่อการพัฒนาภารกิจพรรคและประเทศชาติในยุคใหม่ และการขับเคลื่อนกระบวนการทางประวัติศาสตร์แห่งการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีน

ที่ประชุมได้ชี้ให้เห็นถึงความหมายทางประวัติศาสตร์ของการต่อสู้รอบศตวรรษของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ได้แก่ การต่อสู้รอบศตวรรษของพรรคได้เปลี่ยนอนาคตและชะตากรรมของประชาชนจีนในขั้นพื้นฐาน ประชาชนจีนได้หลุดพ้นจากชะตากรรมที่ถูกรังแก กดขี่และข่มเหง และกลายเป็นเจ้าของประเทศชาติ สังคมและตนเอง ความใฝ่ฝันในชีวิตอันดีงามของประชาชนจีนกำลังกลายเป็นความจริงอย่างต่อเนื่อง การต่อสู้รอบศตวรรษของพรรคได้บุกเบิกหนทางที่ถูกต้องแห่งการบรรลุความเจริญรุ่งเรืองอันยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีน

จีนใช้เวลาเพียงไม่กี่ทศวรรษในการก้าวผ่านกระบวนการเป็นแบบอุตสาหกรรมที่ประเทศพัฒนาแล้วเคยใช้เวลาถึงหลายร้อยปี ได้สร้างผลสำเร็จเชิงปาฏิหาริย์ 2 ประการ อันได้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและมีความมั่นคงทางสังคมในระยะยาว การต่อสู้รอบศตวรรษของพรรคได้แสดงให้เห็นถึงพลังชีวิตอันเข้มแข็งของลัทธิมาร์กซ์ ความเป็นวิทยาศาสตร์และความเป็นสัจธรรมของลัทธิมาร์กซ์ได้รับการทดสอบอย่างเต็มที่ในประเทศจีน ลักษณะที่คำนึงถึงประชาชนเป็นหลักและสามารถนำไปปฏิบัติได้ของลัทธิมาร์กซ์ได้รับการปฏิบัติตามอย่างเต็มที่ในประเทศจีน ความเปิดกว้างและทันสมัยของลัทธิมาร์กซ์ได้แสดงให้เห็นอย่างเต็มที่ในประเทศจีน การต่อสู้รอบศตวรรษของพรรคได้ส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อกระบวนการทางประวัติศาสตร์ของโลก พรรคคอมมิวนิสต์จีนนำพาประชาชนค้นพบหนทางความทันสมัยแบบจีนด้วยความสำเร็จ ได้สร้างรูปแบบใหม่ด้านอารยธรรมมนุษยชาติ และได้เพิ่มเส้นทางสู่ความทันสมัยของประเทศกำลังพัฒนา ​​การต่อสู้รอบศตวรรษของพรรคได้สร้างสรรค์พรรคคอมมิวนิสต์จีนที่อยู่แถวหน้าของยุคสมัย และได้ให้กำเนิดจิตวิญญาณต่างๆ ที่มีจิตวิญญาณแห่งการก่อตั้งพรรคที่ยิ่งใหญ่เป็นต้นกำเนิด ได้รักษาไว้ซึ่งความก้าวหน้าและความบริสุทธิ์ของพรรค ได้ยกระดับขีดความสามารถด้านการบริหารประเทศและความเป็นผู้นำของพรรคอย่างต่อเนื่อง พรรคคอมมิวนิสต์จีนสมควรที่จะได้รับเกียรติว่าเป็นพรรคที่ยิ่งใหญ่ มีเกียรติภูมิ และถูกต้อง

ที่ประชุมระบุว่าตลอด 100 ปีที่ผ่านมา พรรคได้นำพาประชาชนดำเนินการฟันฝ่าต่อสู้อย่างยิ่งใหญ่ ได้สั่งสมประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์อันล้ำค่า ได้แก่ ยืนหยัดความเป็นผู้นำของพรรค ยืนหยัดถือประชาชนสำคัญที่สุด ยืนหยัดการสร้างนวัตกรรมทางทฤษฎี ยืนหยัดความเป็นเอกราชและเป็นตัวของตัวเอง ยืนหยัดหนทางจีน ยืนหยัดการคำนึงถึงผลประโยชน์ทั่วโลก ยืนหยัดการบุกเบิกและสร้างสรรค์ ยืนหยัดความกล้าต่อสู้ ยืนหยัดแนวร่วมแห่งการรวมประเทศเข้าเป็นเอกภาพ และยืนหยัดการปฏิวัติตนเอง สิบประการข้างต้นดังกล่าวเป็นประสบการณ์อันล้ำค่าที่สั่งสมมาในภาคปฏิบัติที่กินเวลายาวนาน และเป็นทรัพย์สมบัติทางจิตวิญญาณที่ร่วมสร้างขึ้นโดยพรรคและประชาชน จำต้องให้การทะนุถนอมเป็นทวีคูณและยืนหยัดในระยะยาว ตลอดจนเสริมสร้างและพัฒนาในภาคปฏิบัติยุคใหม่ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ที่ประชุมตกลงว่าการประชุมสมัชชาใหญ่ผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนทั่วประเทศครั้งที่ 20 จะจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งในช่วงครึ่งหลังของปี 2022

แปลเรียบเรียงโดย ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน(CMG)