การฝึกผสม Falcon Strike 2022

0
1

การฝึกผสม Falcon Strike 2022

ระหว่างกองทัพอากาศไทยและกองทัพอากาศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

การจัดฝึกผสมภายใต้รหัสการฝึก “Falcon Strike 2022” ระหว่างกองทัพอากาศไทยและกองทัพอากาศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเริ่มขึ้นแล้ว โดยการฝึกในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-25 สิงหาคม 2565 ที่กองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี

“Falcon Strike 2022” ครั้งนี้ ถือเป็นการฝึกครั้งที่ 5 โดยรูปแบบการฝึกในปีนี้ จะเน้นการสนับสนุนปฏิบัติการทางอากาศ การโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดิน และการเคลื่อนพล  โดยกองทัพอากาศไทยจัดอากาศยานแบบ Gripen 39 C/D  Alpha Jet และ Saab 340 เข้าร่วมการฝึก ขณะที่กองทัพอากาศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดเครื่องบินแบบ J-10C/S JH-7 A/AII และ KJ-500 เข้าร่วมการฝึก

ย้อนไปดูจุดเริ่มต้นของการฝึกผสม Falcon Strike  การฝึกผสม Falcon Strike นี้ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.2015 ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และมีการฝึกมาต่อเนื่องตามวงรอบ โดยมีการฝึกในปีต่อๆ มา คือ ปีค.ศ. 2017 ค.ศ.2018 ค.ศ.2019  และหยุดไปในช่วงเกิดสถานการณ์โควิด 19 จนะกระทั่งมีการจัดฝึกผสม Falcon Strike 2022  ในปีนี้

ในการฝึกผสม Falcon Strike แต่ละครั้ง ถือเป็นการสร้างความคุ้นเคย ในการฝึกบินตามยุทธวิธีการรบรูปแบบต่างๆ  โดยพลอากาศตรี ประภาส สอนใจดี โฆษกกองทัพอากาศ กล่าวว่า การฝึกผสม Falcon Strike  เป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธีและการปฏิบัติการทางอากาศผสม  นอกจากนี้  ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ และเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกองทัพอากาศไทย และกองทัพอากาศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์  ความสามัคคี แลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ ระหว่างกำลังพลของทั้งสองประเทศ นำไปสู่ความร่วมมือในการรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค

นอกจากการฝึกผสม Falcon Strike ระหว่างกองทัพอากาศไทย และกองทัพอากาศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศไทยยังมีปฏิบัติการการฝึกร่วมทางทหารร่วมกับหลายประเทศเป็นประจำทุกปี เช่น COBRA GOLD เป็นการฝึกร่วมระหว่างกองทัพไทยและกองทัพสหรัฐเมริกา  BALANCE TORCH เป็นการฝึกผสมระหว่างหน่วยรบพิเศษของไทยและหน่วยรบพิเศษของสหรัฐอเมริกา การฝึกผสม COPE TIGER เป็นการฝึกผสมระหว่างกองทัพอากาศไทย  สิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา ถือเป็นการฝึกผสมทางอากาศขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  การฝึกผสม AIRTHAMAL เป็นการฝึกร่วมระหว่างกองทัพอากาศไทยและกองทัพอากาศมาเลเซีย และการฝึกผสม Thai Boomerang เป็นการฝึกผสมระหว่างกองทัพอากาศไทยและกองทัพอากาศออสเตรเลีย เป็นต้น

โดยกองทัพอากาศไทยมีภารกิจในการฝึกร่วมกับนานาประเทศ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถการฝึกร่วมและฝึกผสมระหว่างเหล่าทัพ เป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เทคนิคด้านยุทธวิธี เพื่อนำมาปรับปรุงและประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพอากาศไทย ที่เป็นไปตามยุทธศาสตร์ 20 ปีของกองทัพอากาศ ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ในการเป็น “กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค”

บทความโดย ประวีณมัย บ่ายคล้อย

ขอบคุณภาพ : RTAF News