บทวิเคราะห์: จุดเริ่มต้นใหม่ในการรวมชาติของจีน

0
1

บทวิเคราะห์: จุดเริ่มต้นใหม่ในการรวมชาติของจีน

สมุดปกขาวว่าด้วยปัญหาไต้หวันและภารกิจรวมชาติของจีนฉบับล่าสุดได้วิเคราะห์ตามหลักวิทยาศาสตร์ถึงจุดเริ่มต้นใหม่ในการรวมชาติของจีน  ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของพรรคคอมมิวนิสต์จีน และรัฐบาลจีนในการรวมชาติให้เป็นเอกภาพอย่างสมบูรณ์  และความมุ่งมั่นตั้งใจในการต่อต้านการแบ่งแยกดินแดนและการแทรกแซงจากอิทธิพลภายนอก  ตลอดจนความปรารถนาอันแรงกล้าไม่เปลี่ยนแปลงที่จะแสวงหาความผาสุกให้กับประชาชนทั้งสองฝั่งช่องแคบไต้หวัน

การบรรลุเป้าหมายรวมชาติเป็นเอกภาพอย่างสมบูรณ์ของจีนเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองของประชาชาติจีน จีนได้ประสบความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์ในการพัฒนาประเทศชาติ ซึ่งเริ่มต้นจากการลุกขึ้นมาสู่ความเจริญรุ่งเรืองและเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ทุกวันนี้ กระบวนการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองของประชาชาติจีนนั้นได้รับการขับเคลื่อนด้วยพลังที่ไม่มีใครหยุดยั้งได้   นี่เป็นจุดเริ่มต้นใหม่ในการรวมจีนเข้าเป็นเอกภาพ

คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มีนายสี จิ้นผิง เป็นแกนกลาง ได้ยึดมั่นในนโยบายขั้นพื้นฐานในการรักษา “หนึ่งประเทศ สองระบบ” และส่งเสริมการรวมจีนให้เป็นเอกภาพ โดยได้เสนอนโยบายหลัก 5 ประการเพื่อผลักดันการรวมจีนเข้าเป็นเอกภาพอย่างสันติในยุคใหม่  และมีการระบุอย่างชัดเจนว่า การยืนหยัดและปรับปรุง “หนึ่งประเทศ สองระบบ”  พร้อมทั้งส่งเสริมการรวมมาตุภูมิให้เป็นเอกภาพอย่างสันตินั้น เป็นองค์ประกอบสำคัญในการสนับสนุนและปรับปรุงระบบสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีน และการปรับปรุงระบบและความสามารถในการปกครองบริหารประเทศให้ทันสมัยมากขึ้น   เป็นการพัฒนานโยบายโดยรวมในการแก้ไขปัญหาไต้หวันในยุคใหม่  และได้รักษาสันติภาพ เสถียรภาพในช่องแคบไต้หวันอย่างมีพลัง ตลอดจนได้ส่งเสริมกระบวนการการรวมชาติให้เป็นเอกภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

จนถึงทุกวันนี้ สองฝั่งช่องแคบไต้หวันยังไม่ได้รวมเป็นเอกภาพอย่างสมบูรณ์   นี่เป็นบาดแผลของประชาชาติจีนที่ตกทอดมาจากประวัติศาสตร์    การพัฒนาและความก้าวหน้าของจีนเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดทิศทางความสัมพันธ์สองฝั่งช่องแคบไต้หวันและการบรรลุเป้าหมายการรวมชาติอย่างสมบูรณ์    การพัฒนาและความก้าวหน้าของจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังทางด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และขีดความสามารถในการป้องกันประเทศที่แข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่สามารถยับยั้งการแบ่งแยกดินแดน และการแทรกแซงจากอิทธิพลภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น หากยังทำให้มีพื้นที่กว้างขวางและมีโอกาสมหาศาลในการเกิดการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างสองฝั่งช่องแคบไต้หวัน

จีนจะใช้ความพยายามบนรากฐานขั้นตอนการพัฒนาใหม่  โดยมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามปรัชญาการพัฒนาใหม่  สร้างพลังขับเคลื่อนการพัฒนาใหม่  และส่งเสริมการพัฒนาที่มีคุณภาพในระดับสูง  เพื่อให้จีนมีพลังรวมแห่งชาติที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และมีบทบาทบนเวทีระหว่างประเทศที่โดดเด่นยิ่งขึ้น  ตลอดจนมีความดึงดูดสังคมไต้หวันมากยิ่งขึ้น เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว จีนจะมีรากฐานที่มั่นคงมากขึ้น และความสามารถที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในการแก้ไขปัญหาไต้หวัน   ทำให้กระบวนการรวมจีนเข้าเป็นเอกภาพได้รับการขับเคลื่อนอย่างมีพลัง

การฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองของประชาชาติจีน และการรวมจีนให้เป็นเอกภาพนั้นสอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศชาติ และความปรารถนาของประชาชน   พร้อมทั้งยังเป็นแนวโน้มที่ต้องเป็นไป       ตราบใดที่พี่น้องร่วมชาติทั้งสองฝั่งช่องแคบไต้หวันยืนอยู่ฝั่งความถูกต้องทางประวัติศาสตร์ อุทิศพลังเพื่อเป้าหมายเดียวกัน กุมชะตากรรมและอนาคตด้วยมือตนเอง เป้าหมายทางประวัติศาสตร์ในการรวมแผ่นดินมาตุภูมิเข้าเป็นเอกภาพและฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองของประชาชาติจีนก็จะสามารถปรากฏเป็นจริงขึ้นได้อย่างแน่นอน

เขียนโดย ไช่ เจี้ยนซิน ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน(CMG)