ประวัติย่อ นายสี จิ้นผิง

0
14

ประวัติย่อสมาชิกคณะกรรมการประจำกรมการเมืองคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 20 -นายสี จิ้นผิง (1)

การประชุมเต็มคณะของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 20 ครั้งที่ 1 จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง ในช่วงเช้าของวันที่ 23 ตุลาคม 2022 โดยนายสี จิ้นผิง ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการประจำกรมการเมือง คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน  เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนอีกสมัย และได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการการทหารกลาง แห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน

ประวัติย่อของนายสี จิ้นผิง

เป็นชาวฮั่นโดยกำเนิด เกิดเมื่อเดือนมิถุนายน ปี1953 เป็นชาวอำเภอฟู่ผิง มณฑลส่านซี

เริ่มต้นการทำงานเมื่อเดือนมกราคม ปี 1969  เข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อเดือนมกราคม ปี 1974

จบการศึกษาระดับปริญญาโทภาคพิเศษสำหรับผู้ที่ทำงานในสาขาวิชาทฤษฎีลัทธิมาร์กซ์ ศึกษาด้านการเมืองและความคิด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยชิงหวา ได้ปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานคณะกรรมาธิการการทหารกลาง แห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานาธิบดีจีน  ประธานคณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

ในปี 1969-1975  เป็นหนึ่งในกลุ่มเยาวชนผู้ได้รับการศึกษา ลงพื้นที่ ฝึกฝนและทำงานในระดับล่าง ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำหมู่บ้านเหลียงเจียเหอ ตำบลเหวินอันอี้ อำเภอเหยียนชวน มณฑลส่านซี

ในปี 1975-1979  ศึกษาวิชาการสังเคราะห์สารอินทรีย์พื้นฐาน คณะเคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยชิงหวา

ในปี 1979-1982 ดำรงตำแหน่งเลขานุการประจำสำนักงานคณะรัฐมนตรีและสำนักงานคณะกรรมาธิการทหารส่วนกลาง (ทหารประจำการ)

ในปี 1982-1983 ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำอำเภอเจิ้งติ้ง มณฑลเหอเป่ย

ในปี 1983-1985 ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำอำเภอเจิ้งติ้ง มณฑลเหอเป่ย ตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนคนที่ 1 และกรรมการการเมืองคนที่ 1 ประจำกองกําลังติดอาวุธอำเภอเจิ้งติ้ง

ในปี 1985-1988 ดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีและกรรมการประจำคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน

ในปี 1988-1990 ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเขตหนิงเต๋อ มณฑลฝูเจี้ยน และเป็นเลขาธิการคนที่ 1 ของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเขตทหารสาขาหนิงเต๋อ

ในปี 1990-1993 ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประธานคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งเมืองฝูโจว และเป็นเลขาธิการคนที่ 1 ของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเขตทหารสาขาฝูโจว

ในปี 1993-1995 ดำรงตำแหน่งกรรมการประจำคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีน มณฑลฝูเจี้ยน เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประธานคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งเมืองฝูโจว และเป็นเลขาธิการคนที่ 1 ของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเขตทหารสาขาฝูโจว

ในปี 1995-1996 ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีน มณฑลฝูเจี้ยน เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประธานคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนเมืองฝูโจว และเป็นเลขาธิการคนที่ 1 ของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเขตทหารสาขาฝูโจว

ในปี 1996-1999 ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีน มณฑลฝูเจี้ยน กรรมการการเมืองคนที่ 1 ประจำกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานสำรองมณฑลฝูเจี้ยน

ในปี1999-2000 ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรักษาการผู้ว่าการมณฑลฝูเจี้ยน รองประธานคณะกรรมการรณรงค์การป้องกันประเทศประจำเขตทหารหนานจิง ประธานคณะกรรมการรณรงค์การป้องกันประเทศมณฑลฝูเจี้ยน และเป็นกรรมการการเมืองคนที่ 1 ประจำกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานสำรองมณฑลฝูเจี้ยน

ในปี 2000-2002 ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนและผู้ว่าการมณฑลฝูเจี้ยน รองประธานคณะกรรมการรณรงค์การป้องกันประเทศประจำเขตทหารหนานจิง ประธานคณะกรรมการรณรงค์การป้องกันประเทศมณฑลฝูเจี้ยน กรรมการการเมืองคนที่ 1 ประจำกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานสำรองมณฑลฝูเจี้ยน

(ในปี 1998-2002  เข้าศึกษาในระดับปริญญาโทภาคพิเศษสำหรับผู้ที่ทำงานในสาขาวิชาทฤษฎีลัทธิมาร์กซ์ ศึกษาด้านการเมืองและความคิด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยชิงหวา จนได้รับปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต)

ในปี 2002-2002  ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีน และรักษาการผู้ว่าการมณฑลเจ้อเจียง รองประธานคณะกรรมการรณรงค์การป้องกันประเทศประจำเขตทหารหนานจิง และเป็นประธานคณะกรรมการรณรงค์การป้องกันประเทศมณฑลเจ้อเจียง

ในปี 2002-2003 ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรักษาการผู้ว่าการมณฑลเจ้อเจียง เลขาธิการคนที่ 1 ของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเขตทหารมณฑลเจ้อเจียง รองประธานคณะกรรมการรณรงค์การป้องกันประเทศประจำเขตทหารหนานจิง และเป็นประธานคณะกรรมการรณรงค์การป้องกันประเทศ มณฑลเจ้อเจียง

ในปี 2003-2007 ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประธานคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนมณฑลเจ้อเจียง เลขาธิการคนที่ 1 ของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเขตทหาร มณฑลเจ้อเจียง

ในปี 2007-2007 ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนนครเซี่ยงไฮ้ และเลขาธิการคนที่ 1 ของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเขตรักษาความปลอดภัยนครเซี่ยงไฮ้

ในปี 2007-2008 ดำรงตำแหน่งกรรมการประจำกรมการเมือง คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน เลขาธิการสำนักเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน อธิการบดีโรงเรียนพรรคคอมมิวนิสต์จีนส่วนกลาง

ในปี 2008-2010 ดำรงตำแหน่งกรรมการประจำกรมการเมือง คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน เลขาธิการสำนักเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน รองประธานาธิบดีจีน อธิการบดีโรงเรียนพรรคคอมมิวนิสต์จีนส่วนกลาง

ในปี 2010-2012 ดำรงตำแหน่งกรรมการประจำกรมการเมือง คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน เลขาธิการสำนักเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน รองประธานาธิบดีจีน รองประธานคณะกรรมาธิการทหารกลางแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และเป็นรองประธานคณะกรรมาธิการทหารส่วนกลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ดำรงตำแหน่งอธิการบดีโรงเรียนพรรคคอมมิวนิสต์จีนส่วนกลาง

ในปี 2012-2013 ดำรงตำแหน่งเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานคณะกรรมาธิการการทหารกลางแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน รองประธานาธิบดีจีน รองประธานคณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

ในปี 2013- ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานคณะกรรมาธิการการทหารกลางแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานาธิบดีจีน ประธานคณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

  • กรรมการสำรองของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 15
  • กรรมการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 16, 17, 18 , และ 19
  • กรรมการกรมการเมือง กรรมการประจำกรมการเมือง และเลขาธิการสำนักเลขาธิการแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 17
  • กรรมการกรมการเมือง กรรมการประจำกรมการเมือง และเลขาธิการใหญ่แห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 18 และ 19
  • ได้รับเลือกเป็นรองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในที่ประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 11 ครั้งที่ 1
  • ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานคณะกรรมาธิการการทหารกลางแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ในที่ประชุมเต็มคณะของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 17 ครั้งที่ 5

-ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานคณะกรรมาธิการทหารส่วนกลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 11 ครั้งที่ 17

-ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมาธิการการทหารแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ในที่ประชุมเต็มคณะของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 18 ครั้งที่ 1

-ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีจีน และประธานคณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในที่ประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 12 ครั้งที่ 1

-เข้าดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมาธิการการทหารกลางแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ในที่ประชุมเต็มคณะของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 19 ครั้งที่ 1

-ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีจีน และประธานคณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในที่ประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 13 ครั้งที่ 1

แปลเรียบเรียงโดย ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน(CMG)