จีนให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนทางการเงินเพื่อพัฒนาการเกษตร

0
1

จีนให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนทางการเงินเพื่อพัฒนาการเกษตร
.
หน่วยงานทางการจีน 5 แห่งรวมถึงธนาคารกลาง ให้คำมั่นว่าจะให้การสนับสนุนทางการเงินเพิ่มเติมสำหรับการฟื้นฟูชนบทอย่างครอบคลุมของประเทศจีน ในประกาศร่วมกันที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566
.

หลักเกณฑ์เหล่านี้สรุปข้อกำหนดเฉพาะใน 9 ด้าน รวมถึงการให้บริการทางการเงินเพื่อให้แน่ใจว่าการผลิตและอุปทานธัญพืชและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่สำคัญอื่น ๆ มีเสถียรภาพ การเสริมสร้างการสนับสนุนทางการเงินเพื่อรวบรวมและขยายความสำเร็จในการบรรเทาความยากจน และเพิ่มการจัดหาทางการเงินเพื่อสร้างภาคการเกษตรที่เข้มแข็ง
.
แนวปฏิบัติเน้นย้ำว่า สถาบันการเงินควรเชื่อมโยงกับหน่วยงานด้านการผลิตธัญพืชอย่างแข็งขันเพื่อตอบสนองความต้องการทางการเงินของพวกเขาสำหรับการเพิ่มกำลังการผลิต การอัพเกรดอุปกรณ์ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการผลิตธัญพืชที่มั่นคงและเพิ่มปริมาณ
.

นอกจากนี้ยังเน้นย้ำถึงการเสริมความพยายามที่จะให้การสนับสนุนทางการเงินแก่พื้นที่ยากจนและบุคคลทั่วไป โดยเน้นไปที่ความช่วยเหลือตามเป้าหมายจากสถาบันการเงินอย่างต่อเนื่อง
.

ทางการจีนยังเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเพิ่มการจัดสรรสินเชื่อสำหรับการสร้างพื้นที่การเกษตรและโครงสร้างพื้นฐานด้านการอนุรักษ์น้ำที่มีมาตรฐานสูง ส่งเสริมการรวมโครงการที่เข้าเกณฑ์ในระดับจังหวัดหรือเทศบาล และประสานงานการจัดตั้งช่องทางที่หลากหลายสำหรับการชำระคืนเงินกู้
.

ณ สิ้นเดือนเมษายน 2566 ยอดเงินกู้ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรอยู่ที่ 53.16 ล้านล้านหยวน (7.48 ล้านล้านดอลลาร์) เพิ่มขึ้น 16.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี
.

นับจากนี้ไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมการจัดตั้งระบบบริการทางการเงินในชนบทสมัยใหม่ที่ครอบคลุม หลายระดับ และยั่งยืนตามแนวทางดังกล่าว
.
แหล่งข้อมูล:  CMG