“สะพานขึงหอคอยเดียวที่กว้างสุดในโลก” เชื่อมต่อสำเร็จแล้ว!

0
293

เมื่อวันที่ 14 พ.ย. บริษัท The Second Harbor Engineering Company หรือ SHEC ของจีน ได้เชื่อมต่อสะพานข้ามแม่น้ำที่เชื่อมระหว่างเมืองเซี่ยเหมินกับเมืองจางโจวในมณฑลฝูเจี้ยนสำเร็จแล้ว กลายเป็นสะพานขึงหอคอยเดียวที่กว้างที่สุดในโลก

technology-4-2