ฝรั่งเศสติดตั้งถนนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นแห่งแรกของโลก

0
97

ฝรั่งเศสติดตั้งถนนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นแห่งแรกของโลกที่นอร์มังดี (Normandy) ทางเหนือของฝรั่งเศส ซึ่งจะส่งกระแสไฟฟ้าให้โคมไฟตามถนน และสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนที่ช่วยแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้

โดย เซโกแลน รัวยาล (Segolene Royal) รัฐมนตรีกระทรวงนิเวศวิทยาของฝรั่งเศสเป็นประธานในพิธีเปิดถนนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ยาว 1 กิโลเมตรในหมู่บ้าน Tourouvre-au-Perche เมื่อวันที่ 22 ธันวาคมที่ผ่านมา

เธอกล่าวว่า “ถนนพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรกของโลกที่เหนือจินตนาการสามารถเกิดขึ้นได้จริง ซึ่งในอนาคตถนนรุ่นใหม่ของฝรั่งเศสนี้ จะพัฒนาการโอนถ่ายพลังงานให้เป็นแบบสีเขียว”

ถนนแห่งดังกล่าวชื่อว่า Wattway ประกอบไปด้วยแผงโซล่าเซลล์ 2,800 ตารางเมตรที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้า

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลฝรั่งเศสคาดว่าจะติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพิ่มอีก 1,000 กิโลเมตรในอีกห้าปีข้างหน้า