กินลมชมวิว…พื้นที่ชุ่มน้ำในจ่าวจวง

0
149
กินลมชมวิว...พื้นที่ชุ่มน้ำในจ่าวจวง

ชมภาพถ่ายทางอากาศที่ถูกบันทึกไว้ในวันที่ 9 มกราคม 2017 ของเขตพื้นที่ชุ่มน้ำในเมืองจ่าวจวง (枣庄市) มณฑลซานตง ทางตะวันออกของประเทศจีน

กินลมชมวิว...พื้นที่ชุ่มน้ำในจ่าวจวง กินลมชมวิว...พื้นที่ชุ่มน้ำในจ่าวจวง กินลมชมวิว...พื้นที่ชุ่มน้ำในจ่าวจวง กินลมชมวิว...พื้นที่ชุ่มน้ำในจ่าวจวง กินลมชมวิว...พื้นที่ชุ่มน้ำในจ่าวจวง