ข้าวสาลีชุดแรกจากคาซัคสถานส่งมาถึงเจียงซูแล้ว!

0
63
ข้าวสาลีชุดแรกจากคาซัคสถานส่งมาถึงเจียงซูแล้ว!

ชมภาพที่ถูกบันทึกไว้ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2017 เมื่อรถไฟบรรทุกข้าวสาลีชุดแรก ในปริมาณ 720 ตันจากประเทศคาซัคสถานได้เดินทางมาถึงท่าเรือเหลียนหยุนก่าง มณฑลเจียงซู ทางตะวันออกของประเทศจีนแล้ว ก่อนจะถูกส่งต่อไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันเป็นการเปิดเส้นทางการค้าสายใหม่

ข้าวสาลีชุดแรกจากคาซัคสถานส่งมาถึงเจียงซูแล้ว! ข้าวสาลีชุดแรกจากคาซัคสถานส่งมาถึงเจียงซูแล้ว! ข้าวสาลีชุดแรกจากคาซัคสถานส่งมาถึงเจียงซูแล้ว! ข้าวสาลีชุดแรกจากคาซัคสถานส่งมาถึงเจียงซูแล้ว! ข้าวสาลีชุดแรกจากคาซัคสถานส่งมาถึงเจียงซูแล้ว!