ความหลากหลายทางชีวภาพหายไปเร็วขึ้น ต้องการป้องกันอย่างเร่งด่วน

0
3

 

วันที่ 11 ตุลาคม การประชุมฝ่ายที่ลงนามใน “อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ” ของสหประชาชาติ จัดขึ้นที่เมืองคุนหมิงของมณฑลหยุนหนาน จะส่งเสริมการกำหนด “กรอบความหลากหลายทางชีวภาพทั่วโลกหลังปี 2020” เพื่อกำหนดเป้าหมายและเส้นทางในการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพทั่วโลกใน 10 ปีข้างหน้า และอนาคต “รายงานการประเมินความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการระบบนิเวศทั่วโลก” ที่ประกาศโดยสหประชาชาติที่กรุงปารีสเมื่อปี 2019 ก็เคยออกคำเตือนว่าในสัตว์และพืชพันธุ์ประมาณ 8 ล้านชนิดของโลก มีกว่า 1 ล้านชนิดเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ ในจำนวนนี้หลายสายพันธุ์จะสูญพันธุ์ในหลายสิบปีข้างหน้า

 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไฟป่า การตัดไม้ทำลายป่าและปัจจัยอื่นๆ ก็ทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างมาก ในอีกด้านหนึ่งเมื่อไม่มีสัตว์ป่าเป็นเครือข่ายการแพร่กระจายเมล็ดพันธุ์และไม่มีป่าที่อุดมสมบูรณ์ในการดูดซับการปล่อยคาร์บอน จะทำให้โลกร้อนขึ้นและเกิดสภาพอากาศเลวร้าย หลายปีมานี้ไฟป่าของออสเตรเลีย การระบาดตั๊กแตนขนาดใหญ่ของแอฟริกาตะวันออกเป็นคำเตือนให้ผู้คนตระหนักว่าความหลากหลายทางชีวภาพกำลังหายไปอย่างรวดเร็ว และการป้องกันความหลากหลายทางชีวภาพเป็นเรื่องเร่งด่วน

 

ไม่นานมานี้ จีนประกาศสถานการณ์ล่าสุดพบว่า จีนมีความก้าวหน้าอย่างชัดเจนในการฟื้นฟูและรับรองบริการระบบนิเวศที่สำคัญ เพิ่มความยืดหยุ่นของระบบนิเวศและการจัดเก็บคาร์บอน และการดำเนินยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพซานเจียงหยวนเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำแยงซี แม่น้ำเหลือง และแม่น้ำล้านช้าง มีระดับพันธุ์พืชสูงกว่า 20% และสายพันธุ์สัตว์ 25% ของจีน และเป็นบริเวณที่มีชุมชนทางชีววิทยาที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในยูเรเซีย

 

เมื่อเดือนกรกฎาคมปี 2000 เขตอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งชาติซานเจียงหยวนก่อตั้งขึ้น ทำให้ประชาชนที่ราบสูงเกือบ 100,000 คนต้องเลิกทำอาชีพปศุสัตว์ที่ดำเนินมาหลายชั่วอายุคน เพื่อให้พื้นที่ 363,000 ตารางกิโลเมตรเป็นบ้านที่สงบเงียบของสัตว์ป่าที่ราบสูง เมื่อปี 2016 สวนซานเจียงหยวนแห่งชาติจีนเปิดให้บริการ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จีนสร้างระบบสวนระดับประเทศ ในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 12 มณฑลของจีนได้สร้างสวนระดับชาติประเภทต่างๆ มีเนื้อที่มากกว่า 220,000 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 95% ของสัตว์หายากและใกล้สูญพันธุ์และแหล่งที่อยู่อาศัย เขตอนุรักษ์ธรรมชาติต่างๆ มีจำนวนถึง 11,800 แห่ง พื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติต่างๆ เกิน 1.728 ล้านตารางกิโลเมตร ทุกปีมีนกอพยพกว่า 700 สายพันธุ์ผ่านประเทศจีน

 

เพื่อป้องกันการอพยพของนกให้ดีขึ้น จีนลงนามกับญี่ปุ่น ออสเตรเลีย เกาหลีใต้และรัสเซีย เป็นต้น ดำเนินความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้อง ประเทศจีนเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่มีประชากรมากที่สุดในโลก และเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดในโลก จีนดำเนินการตามอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาที่เข้าร่วมมาแล้วอย่างจริงจัง และเสนอให้จัดตั้ง “สหพันธ์พัฒนาสีเขียวระหว่างประเทศตามรายทางหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ดำเนินการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมกับกว่า 100 ประเทศ ดำเนินโครงการความร่วมมือด้านความหลากหลายทางชีวภาพจำนวนมาก และมีส่วนสนับสนุนความพยายามในการส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพทั่วโลก

แปลเรียบเรียงโดยภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน (CMG)