อีลี่กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของ Ausnutria

0
1

อีลี่กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของ Ausnutria สองแบรนด์ยักษ์ใหญ่จับมือกัน ปรับโครงสร้างครั้งใหม่ในอุตสาหกรรมนมผงระดับโลก เร่งขยายธุรกิจนมแพะและผลิตภัณฑ์โภชนาการ

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคมที่ผ่านมาได้มีการประกาศความสำเร็จในการควบรวมกิจการครั้งใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรมนมของจีน  อีลี่ ( Yili Group) บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านผลิตภัณฑ์นม ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุด และ มีมูลค่าตลาดสูงสุดในเอเชีย ได้เข้าซื้อกิจการโดยการถือครองหุ้นของ Ausnutria ซึ่งเป็นบริษัทนมผงแพะยักษ์ใหญ่ จนกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของบริษัทฯ ผนึกกำลังทรัพยากรสร้างความแข็งแกร่งในอุตสาหกรรมนม

อีลี่ออกประกาศระบุว่า บริษัทฯ ตกลงเข้าซื้อกิจการ Ausnutria ผ่าน Hong Kong Jingang Trade Holding Co., Ltd. (“จินกั่ง”) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ เพื่อเพิ่มสัดส่วนการตลาดนมผงสูตรสำหรับทารกและเด็กอ่อน รวมทั้งอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการมากยิ่งขึ้น

การประกาศดังกล่าวยังแสดงให้เห็นว่า จินกั่งจะเข้าซื้อหุ้นของ Ausnutria จำนวน 531 ล้านหุ้นที่ถือครองโดยผู้ถือหุ้นเดิมในราคา 10.06 ดอลลาร์ฮ่องกงต่อหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 30.89% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ Ausnutria นอกจากนี้  Ausnutria ยังจะเสนอขายหุ้นใหม่ 90 ล้านหุ้นให้แก่จินกั่งในราคา 10.06 ดอลลาร์ฮ่องกงต่อหุ้น หลังจากธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์   จินกั่งซึ่งเป็นบริษัทในเครือของอีลี่จะถือครองหุ้นของ Ausnutria เป็นจำนวน 621 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 34.33% ของหุ้นจดทะเบียนที่ออกโดย Ausnutria กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดเพียงรายเดียว

นักวิเคราะห์ชี้ว่า การควบรวมกิจการระหว่างอีลี่กับ Ausnutria ในครั้งนี้ อาจกล่าวได้ว่าเป็นสถานการณ์ที่เป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายในเชิงกลยุทธ์  อีลี่เป็นองค์กรชั้นนำด้านผลิตภัณฑ์นมและห่วงโซ่อุตสาหกรรมนม และเป็นบริษัทด้านผลิตภัณฑ์นมในเอเชียเพียงแห่งเดียวที่เข้าสู่ 5 อันดับแรกของโลก และได้เข้าเจาะตลาดอาหารเพื่อสุขภาพอีกด้วย  ส่วนAusnutriaนั้น เป็นบริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาในความเป็นสากลด้านนมผงสูตรสำหรับทารกและเด็กอ่อน โภชนาการและสุขภาพ เป็นเจ้าของนมแพะแบรนด์แรกของโลก ทั้งสองฝ่ายต่างมีจุดที่เป็นข้อได้เปรียบที่ส่งเสริมกัน สามารถประสานงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในห่วงโซ่อุปทาน ช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้า ฯลฯ จนน่าจะสามารถยกระดับอุตสาหกรรมนมทั่วโลกไปสู่ระดับที่ดียิ่งขึ้นอีกด้วย