คณะกรรมการสมาคมฯ พบคุณวิกรม กรมดิษฐ์

0
324

คุณวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และประธานมูลนิธิอมตะ  เชิญคณะสื่อมวลชน สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน ร่วมพบปะสังสรรค์ และ เปิดเผยถึงการทำนิคมอุตสาหกรรมตามแนวทางการพัฒนาโครงการ Amata Smart City หรือเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 17.30น. ที่ ดาดฟ้าอาคารกรมดิษฐ์ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่

สำหรับ Smart City ได้นำต้นแบบมาจากเมืองโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น ในเรื่องของการลดใช้พลังงาน อาทิ ลดการใช้พลังงานในสายการผลิต แต่ยังคงกำลังผลิตเท่าเดิม คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียว จากขณะนี้อยู่ที่ 40% ของพื้นที่รวมทั้งนิคมฯ และส่งเสริมการค้นคว้าวิจัย เพื่อต่อยอดพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ โดยเฉพาะด้านพลังงานสีเขียว โดยล่าสุด กระทรวงพลังงาน โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ลงนาม MOU กับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ในการร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) พัฒนานิคมอุตสาหกรรม สู่เมืองอัจฉริยะ Smart Cities – Clean Energy