ขอแสดงความยินดีกับวาระครบรอบ 80 ปี ของบริการกระจายเสียงทางวิทยุระหว่างประเทศ ของ CMG

0
8

เนื่องในโอกาสที่ “บริการกระจายเสียงทางวิทยุระหว่างประเทศ” ของ China Media Group (CMG) ซึ่งได้ดำเนินการในบทบาทหน้าที่ของสื่อสารมวลชนมาตั้งแต่ปี 1941 และกำลังจะครบรอบ 80 ปีแห่งการดำเนินงาน ในวันที่ 3 ธันวาคม 2021 นี้ นับเป็นโอกาสที่น่ายินดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่ New Media ได้เข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้น จนทำให้การทำหน้าที่ของสื่อในรูปแบบดั้งเดิมต้องมีการปรับตัวรับมือการแข่งขัน แต่บริการกระจายเสียงทางวิทยุระหว่างประเทศ ของ CMG ยังคงยืนหยัดทำหน้าที่ได้อย่างแข็งแกร่งน่าชื่นชม และถือเป็นตัวอย่างหนึ่งของความสำเร็จที่ยั่งยืนที่สื่อทางด้านวิทยุพึงวิเคราะห์ศึกษา

โอกาสนี้ จึงใคร่ขอแสดงความชื่นชม และขอแสดงความยินดีกับวาระครบรอบ 80 ปี ของบริการกระจายเสียงทางวิทยุระหว่างประเทศ ของ CMG และขออำนวยพรให้ยืนหยัดทำหน้าที่ยาวนานสืบไป

นายภูวนารถ ณ สงขลา

นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน