พาณิชย์ดันนักธุรกิจภาคเหนือ “โกอินเตอร์”

0
170
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยแนวทางการผลักดันนักธุรกิจภูมิภาคเจาะตลาดประเทศเพื่อนบ้านเพื่อพัฒนาต่อยอดสู่ตลาดโลกโดยใช้ “ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบธุรกิจการค้า” (Asean Design & Business Centre) เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาผู้ประกอบการ จัดแสดงตัวอย่างสินค้า เชื่อมโยงการค้ายกระดับสินค้าและบริการภาคเหนือสู่สากล
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบธุรกิจการค้าหรือ Asean Design & Business Centre เป็นศูนย์ ที่กระทรวงพาณิชย์จัดตั้งขึ้น อยู่บนพื้นที่ย่านถนนสิงหราช ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอาคาร 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,300 ตารางเมตร ให้เป็นศูนย์กลางในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs และผู้สนใจทั่วไปในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อจัดกิจกรรมเชื่อมโยงและขยายเครือข่ายผู้ประกอบการไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีพื้นที่แสดงและจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการในที่เดียวกัน (One-Stop Integrated and Business Destination) โดยได้แบ่งพื้นที่บริเวณชั้น 1 ประมาณ 700 ตารางเมตรเป็นโซนต่างๆได้แก่ โซนสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภาคเหนือสู่งานออกแบบร่วมสมัย โซนสินค้าแฟชั่นและ  สิ่งทอ โซนสินค้าไลฟ์สไตล์ของใช้และของตกแต่งบ้าน โซนผู้ประกอบการพื้นที่ภาคเหนือที่ได้รับรางวัลออกแบบดีเด่น โซนสินค้าจากนักออกแบบรุ่นใหม่ โซนสินค้า OTOP จังหวัดภาคเหนือ ส่วนชั้น 2 เป็นพื้นที่แสดงสินค้าของผู้ประกอบการจากประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาและเวียดนาม (CLMV) แบ่งเป็นโซนอาหารและเครื่องดื่ม สินค้าแฟชั่นและสิ่งทอ ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ ผลิตภัณฑ์สปาและเครื่องประทินผิว
 
ทั้งนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกสินค้าของผู้ประกอบการเพื่อนำมาแสดงภายในศูนย์ฯ เชื่อมโยงการค้าสำหรับผู้ประกอบการสินค้า OTOP สมาชิก BIZ Club การจัดกิจกรรมเจรจาการค้าระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้ประกอบการค้าต่างประเทศ จัดอบรมสัมมนา และสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาตลาดการพัฒนาสินค้าเพื่อมุ่งสู่ตลาดเฉพาะ รวมทั้งผลักดันและพัฒนาให้เป็นตลาดกลางสินค้า โดยศูนย์ฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าระดับประเทศ เมื่อเร็วๆ นี้ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหาร THAIFEX-World of Food Asia 2017 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่           31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์การค้าอิมแพคเมืองทองธานี
 “การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบธุรกิจการค้าขึ้น ณ จังหวัดเชียงใหม่นับเป็นโอกาส  อันดี สำหรับนักธุรกิจในพื้นที่ภาคเหนือได้ใช้สถานที่ในการแสดงสินค้า ติดต่อนัดหมายเจรจาธุรกิจ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ การอำนวยความสะดวกทางการค้าและการตลาดให้กับผู้ประกอบการ  การเชื่อมโยงสินค้าดาวเด่น สินค้า GI สินค้านวัตกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือและภาคอื่นๆ เพื่อส่งออกไปยังตลาดประเทศเพื่อนบ้านเชื่อมโยงสู่อาเซียนและตลาดโลกต่อไป” นางอภิรดี กล่าว