​สาหร่ายฉัตร เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสายตา!

0
927

ชมภาพที่ถูกบันทึกไว้ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2017 เมื่อสาหร่ายฉัตรได้ถูกนำมาเลี้ยงไว้ในแม่น้ำของเมืองโบราณซีถัง มณฑลเจอเจียง ทางตะวันออกของประเทศจีน เพื่อช่วยบำบัดน้ำเสีย