​มหา’ลัยจีนก้าวไกล! ติดอันดับมหา’ลัยโลก

0
672

Quacquarelli Symonds บริษัทให้ข้อมูลด้านการศึกษาแห่งหนึ่งได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกเป็นครั้งที่ 14 ซึ่งในอันดับนั้นปรากฏให้เห็นมหาวิทยาลัยในจีนแผ่นดินใหญ่ด้วย 39 แห่ง โดยมหาวิทยาลัยชิงหัว (清华大学) นั้นยังคงอยู่อันดับที่ 25 ของโลก

มหาวิทยาลัยที่อันดับสูงขึ้นนั้นมี 6 แห่ง ได้แก่ Beijing Foreign Studies University (北京外国语大学) Shanghai International Studies University (上海外国语大学) China Agricultural University (中国农业大学) Hunan University (湖南大学) Central South University (中南大学) และ Chongqing University (重庆大学) ส่วนมหาวิทยาลัยที่เพิ่งติดอันดับนั้นมี 2 แห่ง ได้แก่ Zhejiang University (浙江大学) และ China University of Technology (中国科技大学)