5 เรื่อง ที่จีนและคณะมนตรีความร่วมมืออ่าวอาหรับ (GCC) จะร่วมกันขับเคลื่อนในอนาคต

0
1

5 เรื่อง ที่จีนและคณะมนตรีความร่วมมืออ่าวอาหรับ (GCC) จะร่วมกันขับเคลื่อนในอนาคต

การประชุมสุดยอดจีนและคณะมนตรีความร่วมมืออ่าวอาหรับ (GCC) จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ค.ศ 2022  ที่กรุงริยาด ประเทศซาอุดิอาระเบีย

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เข้าร่วมการประชุมกับผู้นำจากประเทศซาอุดีอาระเบีย  กาตาร์ บาห์เรน คูเวต โอมาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  เพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างจีนและ GCC

โดยประธานาธิบดีสี  จิ้นผิง กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างจีนและ GCC ในอนาคตอีก 3-5 ปีข้างหน้า ว่าจีนจะร่วมกับ GCC ขับเคลื่อนเรื่องสำคัญ 5 เรื่อง ได้แก่

1. ความร่วมมือด้านพลังงาน

จีนและ GCC จะร่วมสร้างความร่วมมือในด้านพลังงานในทุกมิติ  โดยจีนจะยังคงนำเข้าน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) จากประเทศในกลุ่ม GCC  และสิ่งเสิรมการพัฒนาทคโนโลยีพลังงานสะอาดและคาร์บอนต่ำ  รวมถึงการซื้อขายน้ำมันและก๊าซด้วยสกุลเงินหยวน

นอกจากนี้ จะมีการจัดตั้งฟอรัม China-GCC เกี่ยวกับการใช้และพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์อย่างสันติ และจีนจะสนับสนุนการฝึกอบรมแก่กลุ่มประเทศ GCC ในการใช้พลังงานและเทคโนโลยีนิวเคลียร์อย่างสันติด้วย

2. ความร่วมมือทางการเงินและการลงทุน

จีนและกลุ่มประเทศ GCC จะร่วมกันจัดตั้งคณะกรรมาธิการการลงทุนร่วมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติในรูปแบบต่างๆ  รวมถึงการจัดตั้งฟอรัมจีน-GCC เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมและการลงทุน โดยเฉพาะการลงทุนด้านเศรษฐกิจดิจิทัลและการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ร่วมกันสร้างกลไกด้านการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมความร่วมมือเรื่องการใช้สกุลเงินดิจิทัลให้มากยิ่งขึ้น

3. ความร่วมมือด้านนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จีนพร้อมที่จะทำงานร่วมกับกลุ่มประเทศ GCC เพื่อจัดตั้ง Big Data and Cloud Computing Center เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านเทคโนโลยี 5G และ 6G สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ และดำเนินโครงการเศรษฐกิจดิจิทัล 10 โครงการ เช่น อีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน การสร้างเครือข่ายการสื่อสาร  ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอุตุนิยมวิทยา เป็นต้น

4. ความร่วมมือด้านการบินและอวกาศ

จีนพร้อมที่จะทำงานร่วมกับกลุ่มประเทศ GCC ในการพัฒนาเทคโนโลยีดาวเทียมสื่อสาร การพัฒนาด้านการบินและอวกาศ ตลอดจนการคัดเลือกและฝึกอบรมนักบินอวกาศ และพร้อมต้อนรับนักบินอวกาศของกลุ่ม GCC สู่สถานีอวกาศ เพื่อปฏิบัติภารกิจการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศร่วมกัน

5. ความร่วมมือด้านภาษาและวัฒนธรรม

จีนจะร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 300 แห่ง และโรงเรียนในประเทศกลุ่ม GCC ในการให้การศึกษาภาษาจีน จัดตั้งห้องเรียนอัจฉริยะภาษาจีน 300 ห้อง  ส่งเสริมการร่วมกิจกรรมค่ายฤดูร้อนและฤดูหนาว “สะพานจีน” 3,000 แห่ง  ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศจีนและกลุ่ม GCC

โดยการประชุมครั้งนี้  ถือเป็นการประชุมครั้งประวัติศาสตร์ ที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ย้ำว่าจีนและ GCC จะร่วมกันพัฒนาความสัมพันธ์ในหลายมิติ  เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจหลายด้าน และจะมีบทบาทมากขึ้นในเวทีระดับภูมิภาคและเวทีระหว่างประเทศ  เป็นการเปิดศักราชใหม่ที่สดใสยิ่งขึ้นสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับ GCC

บทความ : ประวีณมัย บ่ายคล้อย