นายกสมาคมมิตรภาพไทย-จีน เป็นสักขีพยานลงนามความร่วมมือการค้าบนเส้นทางสายไหม

0
766

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคมที่ผ่านมา นาย กร ทัพพะรังสี นายกสมาคมมิตรภาพไทย- จีน เป็นประธานการสัมมนาและการลงนามความร่วมมือการค้าบนเส้นทางสายไหมที่จะจัดขึ้น ในเมืองกว่างตง มณฑลกวางตุ้ง โดยในปีนี้จะมีการนำสินค้า OTOP ในประเทศไทยไปจำหน่ายที่งาน 2017 Guandong 21 st Century Maritime Silk Road International Expo จำนวนมากเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าบนเส้นทางสายไหมให้เกิดเป็นรูปธรรม

นาย กร ทัพพะรังสี นายกสมาคมมิตรภาพไทย- จีน การจัดงาน 2017 Guandong 21 st Century Maritime Silk Road International Expo นับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งภายในงานก็จะมีการจัดแสดงมหกรรมสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของหลาย ๆ ประเทศในภูมิภาคอาเซียน และในปีนี้ทางรัฐบาลไทยก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีโดยได้สั่งการให้ผู้ประกอบการไทยที่ผลิตสินค้า OTOP ให้เร่งผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อที่จะนำไปจำหน่ายในงานนี้ ที่ผ่านมาสินค้าไทยได้รับความนิยมจากประชาชนชาวจีนเป็นอย่างมาก และคาดว่าการจัดงานในครั้งนี้สินค้าไทยจะเป็นที่รู้จักในกลุ่มประเทศอาเซียนมากขึ้น อีกทั้งไทย-จีนมีความสัมพันธ์และความร่วมมือที่เจริญรุดหน้าในทุกด้าน และนับวันจะยิ่งพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่องและลึกซึ้ง ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนของทั้งสองประเทศ ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค ดังนั้น ในช่วงศตวรรษที่ 21 ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้ภูมิภาคอาเซียนต้องเร่งเชื่อมโยงเศรษฐกิจบนเส้นทางสายไหม โดยจีนจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชีย

งาน 2017 Guandong 21 st Century Maritime Silk Road International Expo จะจัดขึ้นวันที่ 27-30 สิงหาคม 2017 ณ เมืองกว่างตง มณฑล กวางตุ้ง ประเทศจีน

รายงานโดย : พีรวิทย์ อำนาจ Silkroad TV