มองโกเลียใน : ดินแดนแห่งชนเผ่าบนหลังอาชา

0
366

ปีนี้ครบรอบ 70 ปีการก่อตั้งเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือของจีน ติดกับประเทศมองโกเลีย

เขตมองโกเลียในได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วในช่วงเวลา 70 ปีที่ผ่านมา ประชาชนร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อความเป็นเอกภาพของชนชาติและเสถียรภาพของสังคม รวมถึงรักษาความสงบ ความสามัคคี และการอยู่ร่วมกัน

และเพื่อเฉลิมฉลองในวาระอันน่ายินดีนี้ คนในพื้นที่ 12 คนได้ใช้เวลา 1 ปีถ่ายทำฟุตเทจขนาดกว่า 1,500 กิ๊กกะไบต์ รวมถึงถ่ายภาพมากกว่า 30,000 ภาพ เพื่อบันทึกความงามอันยิ่งใหญ่ของบ้านเกิดพวกเขาและถ่ายทอดออกมาในคลิปวิดีโอที่ชื่อว่า “ควบอาชาชมดินแดนมองโกเลียใน”