ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ฉลองครบรอบ 50 ปี เปิดตัวหลักสูตร Expert on China

0
211

เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์แถลงเปิดหลักสูตรการเรียนรู้ระยะสั้น Expert on China (EOC) ที่รวบรวมแนวคิดและกลยุทธ์การทำธุรกิจสำหรับคนรุ่นใหม่ และวิธีการทำการตลาดให้ประสบความสำเร็จโดนใจชาวจีน โดยการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์หลายสาขา ในพิธีเปิดมีนักวิชาการการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญเรื่องจีน นักธุรกิจ รวมถึงเซเลบริตี้ชื่อดังมาร่วมงานอย่างคับคั่ง โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ห้องประชุม ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ ชั้น 7 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ให้สัมภาษณ์ถึงการก่อตั้งหลักสูตร EOC ว่า 10 ปีหลังมานี้จีนเป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว อนาคตต้องเป็นยักษ์ใหญ่ของโลก ไม่ว่าจะเป็นยุโรป หรืออเมริกาต่างก็ต้องมองจีนเป็นแบบอย่าง ด้วยจีนเป็นประเทศที่สามารถหาสินค้าได้ง่าย และในปัจจุบันสินค้ามีให้เลือกหลากหลายทำให้ผู้คนจำนวนไม่น้อย โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ต่างให้ความสนใจลงทุนทำการค้าในประเทศจีน การเข้าไปจับธุรกิจกับคนจีนให้ประสบผลสำเร็จตามเป้านั้นจำเป็นต้องอาศัยการศึกษา การมองตลาดอย่างรอบคอบ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์จึงจัดตั้งหลักสูตรที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านการทำธุรกิจในประเทศจีนมาร่วมแนะนำวิธีคิดที่แตกต่างให้กับเหล่านักธุรกิจได้นำไปปรับใช้กับรูปแบบกิจการของตนเอง

นายเธียรศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ กรรมการผู้จัดการบริษัท ท่องไทย มีเดีย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด พันธมิตรร่วมก่อตั้งหลักสูตร EOC

นายเธียรศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ กรรมการผู้จัดการบริษัท ท่องไทย มีเดีย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด พันธมิตรร่วมก่อตั้งหลักสูตร EOC ให้สัมภาษณ์ว่า ประเทศจีนมีความสำคัญของการเจริญต่อเศรษฐกิจโลก และความสัมพันธ์ไทยจีนดำเนินมาอย่างช้านาน โดยเฉพาะ 2-3 ปีนี้มีจำนวนนักท่องเที่ยวจากจีนเข้ามาเที่ยวในไทยมากถึงประมาณ 10 ล้านคน การเข้ามาของนักท่องเที่ยวจีนทำให้ผู้ประกอบการไทยหลายภาคธุรกิจต้องตื่นตัวและให้ความสำคัญอย่างมาก เชื่อว่าหลักสูตร EOC สามารถทำให้ผู้ประกอบการไทยหรือว่าคนที่สนใจทำธุรกิจกับประเทศจีนต้องมาเรียน เพราะทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้เตรียมวิทยากรที่มีคุณสมบัติทั้งวัยวุฒิและคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงในวงการจีนจำนวนหลายท่าน โดยกลุ่มเป้าหมายหลักของหลักสูตรนี้เน้นไปที่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ รวมถึงผู้เรียนทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนความรู้และทำให้เกิดธุรกิจใหม่ๆ ขึ้นมาได้

Expert on China หรือ EOC เป็นหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักธุรกิจและเจ้าของกิจการที่สนใจศึกษาตลาดจีนแบบครบวงจร ผ่านการเรียนในรูปแบบการสัมมนาและเวิร์คช้อปเป็นเวลา 4 เดือน ผู้ที่สนใจหลักสูตร EOC สามารถสมัครได้จนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.eoc.dpu.ac.th

ยุพินวดี คุ้มกลัด  เรียบเรียงและถ่ายภาพ