ชมรมวิทยายุทธมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์แสดงที่มหิดล

0
156

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอแสดงดนตรี อาคารภูมิพลสังคีต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
ชมรมวิทยายุทธมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์(博大武堂 – ปั๋วต้าอู่ถัง) ได้รับเชิญเข้าร่วมแสดงในงาน เทศกาลตรุษจีน 2018 ที่จัดโดยสมาคมนักเรียนนักศึกษาจีนประจำประเทศไทย

การแสดงชุดนี้เป็นการแสดงการรำมวยจีนทางเหนือหลากหลายชนิด เช่น ฝ่ามือสับแขวน(พีกว่าจ่าง), ฝ่ามือแปดรูปลักษณ์(ปากว้าจ่าง), เพลงกระบี่คุนอู่ , มวยไท้เก็กตระกูลเฉิน , และเพลงดาบฯลฯ ประกอบกับการบรรเลงกู่เจิงของคุณหลิวซินนักศึกษาปริญญาโทของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ช่วงท้ายของการแสดง คุณเจียงจั๋วฉวิน ประธานชมรมวิทยายุทธจีนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้แสดงทักษะขั้นสูงของเพลงดาบ เรียกเสียงปรบมือจากผู้ชมอย่างมากมาย

ชมรมวิทยายุทธจีนฯนี้ก่อตั้งและฝึกสอนโดยอาจารย์เอกรัตน์ จันทร์รัฐิติกาล ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล(ฝ่ายไทย) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนจีนและคนไทย โดยในการแสดงในวันนี้นอกจากนักศึกษาจากวิทยาลัยจีนแล้วยังมีนักศึกษาไทยจากคณะนิเทศศาสตร์เข้าร่วมแสดงอีกด้วย
ท่านที่สนใจฝึกฝนวิทยายุทธจีน โดยเฉพาะมวยเหนือสายดั้งเดิมสามารถติดต่อได้ที่ชมรมวิทยายุทธจีนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ Line ID: kongzidpu