สภานิติบัญญัติจีนไฟเขียว ‘กม.คุ้มครองความมั่นคงแห่งชาติ’ ในฮ่องกง

0
27

 

วันอังคาร (30 มิ.ย.) สมาชิกสภานิติบัญญัติจีนได้ลงมติให้มีการอนุมัติใช้กฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยการปกป้องความมั่นคงแห่งชาติ ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง (HKSAR) ของจีน

กฎหมายดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาวาระที่ 20 ของคณะกรรมการถาวรสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน (NPC) ชุดที่ 13

คณะกรรมการถาวรของสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานบัญญัติกฎหมายสูงสุดของจีน ยังได้ตัดสินใจบรรจุกฎหมายดังกล่าวไว้ในภาคผนวก 3 (Annex III) ของกฎหมายพื้นฐานของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงด้วย

จาก ซินหัวไทย