นักบินอวกาศ “เสินโจว-13” ปฏิบัติภารกิจนอกยานอวกาศเป็นผลสำเร็จ

0
1
เวลา 18.57 น. ของวันที่ 7 พ.ย. 64 นายจ๋าย จื้อกาง เปิดประตูยานอวกาศ “เทียนเหอ” ด้วยความสำเร็จ จนถึงเวลา 20.28 น. นายจ๋าย จื้อกางและนางหวัง ย่าผิงเคลื่อนตัวออกจากยานอวกาศ “เทียนเหอ” ไปถึงชั้นอวกาศด้านนอกโดยสวมชุดปฏิบัติการนอกยานอวกาศ “เฟยเทียน” รุ่นใหม่ของจีนตามลำดับด้วยความสำเร็จ นับเป็นครั้งที่ 2 ที่นายจ๋าย จื้อกางออกไปปฏิบัติภารกิจนอกยานอวกาศหลังจากเคยปฏิบัติหน้าที่นี้เมื่อ 13 ปีก่อน
.
ส่วนนางหวัง ย่าผิงได้เป็นนักบินอวกาศหญิงที่ปฏิบัติภารกิจนอกยานอวกาศคนแรกของจีน นักบินอวกาศปฏิบัติภารกิจหลายอย่างเช่น ติดตั้งแขนเครื่องจักรและตัวต่อระหว่างแขนเครื่องจักรกับยานอวกาศ ปฏิบัติภารกิจในห้วงอวกาศนอกยานอวกาศโดยใช้แขนเครื่องจักร ในระหว่างกระบวนการนี้ นายเย่ กวางฟู่ นักบินอวกาศที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในยานอวกาศช่วยให้การช่วยเหลือตลอดเวลาที่ทำภารกิจ
.
จนถึงเวลา 01.16 น. ของวันที่ 8 พ.ย. 64 ด้วยการปฏิบัติหน้าที่นอกยานอวกาศเป็นเวลา 6.5 ชั่วโมง ทีมนักบินอวกาศ “เสินโจว-13” เสร็จสิ้นภารกิจที่กำหนดไว้ด้วยความสำเร็จที่สมบูรณ์จากการประสานงานอย่างใกล้ชิด นายจ๋าย จื้อกางและนางหวาง ย่าผิงเคลื่อนตัวกลับสู่ยานอวกาศ “เทียนเหอ” ด้วยความปลอดภัย
.
แปลเรียบเรียงโดยภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน (CMG)