ทำไมฮ่องกงจึงเป็นจุดหมายปลายทางของนักลงทุนทั่วโลก

0
3

ฮ่องกงยุคหลังโควิด-19 กำลังได้รับการขับเคลื่อนให้เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และการทำธุรกิจในระดับโลก  โดย Invest Hong Kong (InvestHK) หน่วยงานรัฐบาลที่รับผิดชอบเรื่องการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่ธุรกิจต่างประเทศที่ต้องการจะดำเนินธุรกิจในฮ่องกง เพิ่งจัดงาน Thailand-Hong Kong Business Forum ที่กรุงเทพฯ เพื่อให้ข้อมูลด้านการค้า การลงทุน และธุรกิจต่างๆ ในฮ่องกง สำหรับผู้สนใจชาวไทย โดยนำเสนอความน่าสนใจและจุดแข็งของฮ่องกงในการดำเนินธุรกิจหลายด้าน ได้แก่

การเดินทางทางอากาศที่สะดวก

ฮ่องกงมีสายการบินกว่า 120 สายการบิน ที่ให้บริการในเส้นทางต่างๆ เชื่อมฮ่องกง กับ 220 จุดหมายปลายทาง 50 เมืองใหญ่ทั่วโลก แต่ละปีมีผู้เดินทางมาฮ่องกงกว่า 72 ล้านคน ปัจจุบัน การท่าอากาศยานฮ่องกงมีการให้บริการรันเวย์ 3 รันเวย์ ที่เพียงพอในการรองรับผู้โดยสารกว่า 100 ล้านคน

โครงสร้างพื้นฐานที่เพียบพร้อม

การเดินทางระหว่างฮ่องกง-จีน มีหลายวิธี โดยการเดินทางผ่านสะพานฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า ช่วยย่นระยะเวลาการเดินทางระหว่างฮ่องกงกับจีนแผ่นดินใหญ่ โดยใช้เวลาเดินทางจากฮ่องกงไปกวางตุ้งเพียง 45 นาที นอกจากนี้ ยังมีรถไฟความเร็วสูงกวางตุ้ง-เซินเจิ้น-ฮ่องกง

เป็นเมืองศูนย์กลางการเงินของภูมิภาค

ฮ่องกงมี Financing and asset management service center ที่ให้บริการนักธุรกิจ นักลงทุน และยังมี Shanghai-Hong Kong Stock Connect และ Shenzhen-Hong Kong Stock Connect ที่ให้นักลงทุนซื้อขายหุ้นได้อย่างสะดวกจากตลาดหลักทรัพย์

ทางการจีนและเขตบริหารพิเศษฮ่องกงยังมีแผนพัฒนาฮ่องกงในด้านต่างๆ เช่น

โครงการข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative) มีแผนในการพัฒนาฮ่องกงทั้งด้านการค้า กาลงทุน ด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางบกและทางทะเล  การพัฒนาพื้นที่อ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า

ฮ่องกงเป็นส่วนหนึ่งของเขตอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า ซึ่งพื้นที่นี้ประกอบด้วยฮ่องกง มาเก๊า และ 8 เมืองของมณฑลกวางตุ้ง ที่มีประชากรประมาณ 72 ล้านคน มีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) รวมกันกว่า 1.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญของจีนและของโลก

ข้อตกลงเขตการค้าเสรีฮ่องกง-อาเซียน

ตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีฮ่องกง-อาเซียน ทำให้ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีสำหรับสินค้าหลายรายการ ผู้ที่ทำธุรกิจที่ฮ่องกงยังสามารถเดินทางและอาศัยในประเทศอาเซียนได้อย่างสะดวกเป็นเวลา 90 วันด้วย

การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

ฮ่องกงกำลังขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยีหลายด้าน ทั้งด้านหุ่นยนต์และเทคโนโลยี AI เทคโนโลยีการเงิน (Fintech) เมืองอัจฉริยะ ชีวการแพทย์ (biomedicine) การลงทุนสร้างเขตเทคโนโลยีและนวัตกรรมฮ่องกง-เซินเจิ้น ที่ Lok Ma Chau Loop มีแผนการส่งเสริมผู้มีความสามารถด้านเทคโนโลยี มีกองทุนพัฒนาการลงทุนด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี มีโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เป็นต้น

Alpha Lau Director-General of Investment Promotion, InvestHK ยังกล่าวในงานนี้ว่า หลังสถานการณ์โควิด-19 ในปีที่ผ่านมา GDP ของฮ่องกงเติบโตขึ้น 3.2% ตัวเลขการบริโภค การลงทุน การนำเข้าเติบโตสูงขึ้น และคาดว่าปีนี้ GDP ของฮ่องกงเติบโตขึ้น 3.5%

สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและฮ่องกง มีความสัมพันธ์ในหลายเรื่อง อาทิ ด้านการค้า ในปีที่ผ่านมา ฮ่องกงเป็นตลาดส่งออกอันดับ 7 มีมูลค่าการค้ารวมที่ 13,700 ล้านเหรียญสหรัฐ ในด้านการลงทุน ฮ่องกงเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่อันดับ 8 ด้วยมูลค่าการลงทุนในไทยกว่า 23,000 ล้านบาท

บทความ : ประวีณมัย บ่ายคล้อย

อ้างอิง :  InvestHK