ตระการตา! ครบรอบ 70 ปีวันชาติรัฐฉานในเมียนมาร์

0
246
ตระการตา! ครบรอบ 70 ปีวันชาติรัฐฉานในเมียนมาร์

ชมภาพที่ถูกบันทึกไว้ในวันที่ 7 ก.พ. 2017 ของบรรยากาศงานเฉลิมฉลองวันครบรอบ 70 ปี การกอบกู้ชาติของชาวไทใหญ่ ที่จัดขึ้นภายในรัฐฉาน ประเทศเมียนมาร์

โดยวันสำคัญนี้ได้รับการกำหนดขึ้นมา จากการที่ผู้นำรัฐฉานได้ตัดสินใจลงนามในสัญญาปางหลวงร่วมกับผู้นำชาติพันธุ์กลุ่มอื่นๆ ในเมียนมาร์ เพื่อเรียกร้องอิสรภาพของรัฐ

ตระการตา! ครบรอบ 70 ปีวันชาติรัฐฉานในเมียนมาร์ ตระการตา! ครบรอบ 70 ปีวันชาติรัฐฉานในเมียนมาร์ ตระการตา! ครบรอบ 70 ปีวันชาติรัฐฉานในเมียนมาร์ ตระการตา! ครบรอบ 70 ปีวันชาติรัฐฉานในเมียนมาร์