ประชาธิปไตยโดยประชาชนทั้งกระบวนการ

0
4

 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ในการประชุมเกี่ยวกับงานของสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ได้อรรถาธิบายแนวคิด ประชาธิปไตยโดยประชาชนทั้งกระบวนการ นั่นก็คือ ระบบประชาธิปไตยที่ประกันให้ประชาชนเป็นเจ้าของบ้านเมือง และตอบสนองความต้องการของประชาชน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของจีนอย่างเด่นชัด

ในฐานะพรรคบริหารประเทศที่มีสมาชิกจำนวนมหาศาลบนโลก พรรคคอมมิวนิสต์จีนถือการให้ประชาชนจีนเป็นเจ้าของบ้านเมืองเป็นพันธกรณีของพรรคตั้งแต่วันแรกที่ก่อตั้งพรรคขึ้น หลังสาธารณรัฐประชาชนจีนสถาปนาขึ้น พรรคคอมมิวนิสต์จีนจัดการทางการเมืองสำคัญจำนวนหนึ่ง ซึ่งรวมถึงการตั้งสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติ ระบบความร่วมมือระหว่างพรรคการเมืองต่าง ๆ และสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติ เป็นต้น เพื่อประกันให้อำนาจทุกประการของบ้านเมืองอยู่ในมือประชาชน โดยเฉพาะหลังการประชุมสมัชชาครั้งที่ 18 ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน พรรคฯ ได้กำหนดแนวคิด ประชาธิปไตยโดยประชาชนทั้งกระบวนการ

ดังที่ปธน.สี ระบุว่า ประชาธิปไตยโดยประชาชนทั้งกระบวนการของจีนได้บรรลุความเป็นเอกภาพระหว่างประชาธิปไตยตามขั้นตอนต่าง ๆ กับผลงานประชาธิปไตย ประชาธิปไตยระเบียบวาระกับประชาธิปไตยที่แท้จริง ประชาธิปไตยโดยตรงกับประชาธิปไตยโดยอ้อม ประชาธิปไตยประชาชนกับเจตจํานงของชาติ ประชาธิปไตยโดยประชาชนทั้งกระบวนการถือเป็นประชาธิปไตยทั้งห่วงโซ่ครบวงจร และครอบคลุมอย่างทั่วถึง เป็นประชาธิปไตยสังคมนิยมที่กว้างขวางที่สุด มีความจริงจังที่สุด และมีผลลัพธ์มากที่สุด

ประชาธิปไตยโดยประชาชนทั้งกระบวนการของจีนไม่เพียงแต่มีระเบียบวาระเชิงระบบที่สมบูรณ์เท่านั้น หากยังมีส่วนร่วมและภาคปฏิบัติที่บริบูรณ์อีกด้วย การบัญญัติกฎหมายและกำหนดนโยบายที่สำคัญของจีนล้วนต้องปฏิบัติตามระเบียบวาระ ผ่านการพิจารณาแบบประชาธิปไตย โดยกำหนดนโยบายตามหลักวิทยาศาสตร์และระเบียบวาระประชาธิปไตยซึ่งประกันให้กฎหมายทุกประการต่างต้องพิจารณาถึงความคิดเห็นจากแวดวงต่าง ๆ ในสังคม เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนให้ได้มากที่สุด

พิจารณาจากภาคปฏิบัติพบว่า สภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติเป็นสื่อสำคัญเชิงระบบเพื่อบรรลุประชาธิปไตยโดยประชาชนทั้งกระบวนการ ซึ่งประกันให้พรรคคอมมิวนิสต์และรัฐบาลจีนสามารถรับฟังเสียงจากประชาชนในระหว่างที่กำหนดนโยบาย ปฏิบัติตามนโยบาย กำกับดูแล และการปฏิบัติ รวมถึงขั้นตอนอื่น ๆ ทุกขั้นตอน

ข้อเท็จจริงพิสูจน์ให้เห็นว่า หนทางทางการเมืองและประชาธิปไตยที่มีอัตลักษณ์ของสังคมนิยมจีนนั้นใช้ได้และได้ผล ในอนาคต จีนจะพัฒนาประชาธิปไตยโดยประชาชนทั้งกระบวนการอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรลุความปรารถนาของประชาชนที่ใฝ่หาชีวิตความเป็นอยู่อันดีงาม ตลอดจนมีส่วนเกื้อกูลต่อความก้าวหน้าของอารยธรรมการเมืองของมนุษยชาติ

แปลเรียบเรียงโดย

ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน(CMG)