เคนยาแล้งหนัก! เด็กต้องกินน้ำโคลนประทังชีวิต

0
560
เคนยาแล้งหนัก! เด็กต้องกินน้ำโคลนประทังชีวิต

ภาพของเด็กจากโรงเรียนประถมในประเทศเคนยา ทางตะวันออกของแอฟริกา กำลังกินน้ำที่เต็มไปด้วยโคลน และกินโจ๊กที่ต้มจากธัญพืชที่รัฐบาลส่งมาช่วยเหลือ ซึ่งเนื่องจากฤดูแล้งติดต่อกันยาวนาน ทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนธัญพืช

องค์กรควบคุมภัยพิบัติของเคนยาเผยว่า เนื่องจากภัยแล้ง ทำให้มีชาวเคนยาราว 2.7 ล้านคนทั่วประเทศ ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนั่นเอง