ถึงเวลา…เก็บใบชาของชาวต้ง

0
404
ถึงเวลา...เก็บใบชาของชาวต้ง

ชมภาพที่ถูกบันทึกไว้ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2017 ของบรรดาชาวบ้านที่กำลังเก็บเกี่ยวใบชาอยู่ในไร่ชาขนาด 11,000 เฮกตาร์ หมู่บ้านปาเจียง อำเภอปกครองตนเองชนชาติต้งซานเจียง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ทางตอนใต้ของประเทศจีน

ถึงเวลา...เก็บใบชาของชาวต้ง ถึงเวลา...เก็บใบชาของชาวต้ง