พระพรหมมังคลาจารย์ ให้โอวาทนักศึกษา ปวส. ที่ได้รับทุนการศึกษาไปนครเทียนจิน พ.ศ. 2560

0
360

วันนี้(26 เมษายน 2560) ที่มณฑปวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร พระพรหมมังคลาจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ประธานมูลนิธิร่มฉัตร และประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ได้ให้โอวาทแก่นักศึกษาที่ได้รับทุนอาชีวะศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง(ปวส.)จำนวน 35 ทุน ซึ่งเป็นทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากสภาผู้แทนประชาชนและสภาการศึกษานครเทียนจิน นักศึกษาที่ได้รับทุนในครั้งนี้เดินทางไปเรียนรวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 3 ปี โดย 6 เดือนแรกเป็นการเรียนปรับพื้นฐานภาษาจีน จากนั้นจะเป็นการเลือกเรียนสาขาที่ตนเองสนใจ

โดยมีคณะกรรมการสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลเข้าร่วมดังรายนามดังนี้ อ.พูลศักดิ์ ประณุทนรพาล , คุณสรรเสริญ เงารังสี , พลเอกพิณพาทย์ สริวัฒน์ , พลตำรวจโทหม่อมหลวง พันธ์ศักดิ์ เกษมสันต์ , ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลฝ่ายจีนฝ่ายไทย และคณะครูอาสาสมัคร

หลังจากท่านเจ้าคุณให้โอวาทกับนักศึกษาทุกคนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางตัวแทนนักศึกษาได้เข้ามอบพวงดอกไม้และกราบขอบพระคุณในความเมตตาของท่านเจ้าคุณในการให้ทุนการศึกษาในครั้งนี้

โดยในคืนวันนี้ ว่าที่ร้อยตรี จรรยา พาบุ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการวิทยาลัย ได้เดินทางไปส่งนักศึกษาถึงนครเทียนจินด้วยตนเอง