จีนประกาศขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้และ Reverse Repo

0
70

ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มี.ค. 2017 ธนาคารกลางจีน (PBOC) ได้ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะกลาง (MLF) 6 เดือน และ 1 ปี เพิ่มขึ้น 10 จุด มาอยู่ที่ร้อยละ 3.05 และ 3.2 ตามลำดับ

ข้อตกลงซื้อพันธบัตรโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ระยะเวลา 7 วัน 14 วัน และ 28 วันต่างก็ถูกปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 10 จุด มาอยู่ที่ร้อยละ 2.45 ร้อยละ 2.6 และร้อยละ 2.75 ตามลำดับ

โดยเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่สองในรอบ 3 เดือน

ทั้งนี้ ธนาคารกลางจีน ได้ประกาศว่าการปรับอัตราดอกเบี้ย MLF และข้อตกลงซื้อพันธบัตรโดยมีสัญญาขายคืนนั้น เป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของตลาด ซึ่งไม่ได้หมายความว่าจีนเป็นผู้ขึ้นอัตราดอกเบี้ย