บทวิเคราะห์:การพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นเส้นทางสู่อนาคตที่ดีงามยิ่งขึ้น

0
1

บทวิเคราะห์:ารพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นเส้นทางสู่อนาคตที่ดีงามยิ่งขึ้น

ปัจจุบันการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน​ได้กลายเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกในจีน​ เนื่องจากจีนได้ปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจจากที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างรวดเร็ว​ไปสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพสูง

หลังการดำเนินนโยบายปฏิรูปและเปิดประเทศเป็นเวลา 40 ปี  จีนได้ประสบความสำเร็จในการสร้างสังคมที่เจริญรุ่งเรืองในระดับปานกลางในทุกด้าน​ และได้เริ่มเดินหน้าต่อไปบนเส้นทางใหม่แห่งความทันสมัยที่เน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีคุณภาพสูง

การพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของจีน​ ได้สะท้อนถึงแนวทางการพัฒนาที่ถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง และเป็นแก่นของวิสัยทัศน์ผู้นำจีนสร้างสรรค์อารยธรรมทางระบบนิเวศ   เนื่องจากเป็นไปตามประณิธานของประชาชนจีนที่ต้องการสร้างสรรค์ “บ้านที่สวยงาม” และ “ประเทศที่สวยงาม”

ด้วยวิสัยทัศน์ดังกล่าว จีนได้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาพลังงานคาร์บอนต่ำและมีความโดดเด่น​ โดยสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 14.5% มาเป็น 25.5%ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ การเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยต่อปีของจีนอยู่ที่  6.5% ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา แต่การใช้พลังงานกลับเพิ่มขึ้นเพียง 3% ต่อปีเท่านั้น​และปริมาณพลังงานที่จีนประหยัดได้นั้นคิดเป็นสัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของการประหยัดพลังงานทั่วโลกในช่วงเวลาดังกล่าว

ทั้งหมดนี้ได้ปูทางให้จีนสู่เป้าหมายการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ถึงระดับสูงสุดก่อนปี 2030 และความเป็นกลางของคาร์บอนก่อนปี 2060 เป็นคำมั่นสัญญาที่รัฐบาลจีนได้ให้ไว้กับประชาคมโลกในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ     การที่จีนมุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนอย่างน่าทึ่งที่สุดในโลกและบรรลุความเป็นกลางของคาร์บอนในช่วงระยะเวลาอันสั้นนั้น แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของจีนในฐานะประเทศขนาดใหญ่และความจริงใจในการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันแห่งมนุษยชาติ

ปัจจุบันจีนยังคงเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่ใหญ่ที่สุดในโลก และยังคงอยู่ในช่วงเวลาสำคัญในการพัฒนาตนเอง     คำมั่นสัญญาที่จีนให้ไว้ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงมีความสำคัญยิ่ง

เป้าหมายการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของจีนได้รับการสนับสนุนจากกฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวด และแผนปฏิบัติการที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ เพื่อแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศ น้ำ และดิน

นอกจากนี้การสร้างสรรค์อารยธรรมทางระบบนิเวศของจีนได้รับการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง   คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนได้รับการปรับปรุงดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด    วิถีชีวิตคาร์บอนต่ำกำลังได้รับความนิยมจากชาวจีนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ

การอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่าง​มนุษย์และธรรมชาติเป็นหนึ่งในลักษณะสำคัญของความทันสมัยแห่งสังคมนิยม จีนตระหนักดีว่าการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ต้องนำปรัชญาการพัฒนาใหม่มาใช้  และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า​ควบคู่กับการเสริมสร้างการปกป้องสภาพแวดล้อมทางระบบนิเวศ  ความสำเร็จของจีนในยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนและมาตรการลดการปล่อยคาร์บอนนั้น​จะนำไปสู่อนาคตที่ดีงามยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน