ทำความรู้จัก “วันชุนเฟิน” ของจีน

0
366

วันที่ 20 มีนาคม 2560 เป็นวันสันตวิษุวัต หรือวันชุนเฟิน (春分) ตามปฏิทินจันทรคติของจีน ซึ่งเป็นวันที่ช่วงกลางวันกับกลางคืนเท่ากันนั่นเอง จึงความเชื่อกันว่า ในวันชุนเฟินนี้ เราสามารถตั้งไข่ให้ตรงได้ง่าย เนื่องจากแกนโลกเอียงทำองศาพอดีกับวงโคจรโลก