กำลังสร้าง! สะพานเชื่อมฮ่องกง – จูไห่ – มาเก๊า

0
199

ชมภาพการก่อสร้างอุโมงค์ใต้ทะเลที่มีความยาวถึง 5,664 เมตร อันเป็นส่วนหนึ่งของสะพานฮ่องกง – จูไห่ – มาเก๊า ซึ่งคาดว่าจะเชื่อมต่อกันสำเร็จในวันที่ 2 พฤษภาคม 2017 สะพานนี้จะเชื่อมต่อกับเมืองจูไห่ ในมณฑลกวางตุ้ง ทางตอนใต้ของจีน กับฮ่องกงและมาเก๊า และจะกลายเป็นสะพานข้ามทะเลที่มีความยาวที่สุดในโลก การเดินทางผ่านเส้นทางนี้จะช่วยลดเวลาการเดินทางจากฮ่องกงไปยังจูไห่และมาเก๊า จากปัจจุบันที่ต้องเดินทางด้วยรถยนต์ถึง 3 ชั่วโมง หรือทางเรือ 1 ชั่วโมง ให้เหลือเพียงครึ่งชั่วโมงได้