เสวนาโต๊ะกลม สงครามการค้าจีน-อเมริกา

0
146

ขอเชิญร่วมงานเสวนาโต๊ะกลม สงครามการค้าจีน-อเมริกา ในวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 12.30 น.เป็นต้นไป ณ อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถนนประชาชื่น

สำรองที่นั่งด่วน ที่ โทร.086-056-6676 หรือ 02-530-5995 ต่อ 503