‘หาน จื้อเฉียง’ เตือน การใช้ประชาธิปไตยเป็นเครื่องมือ ถือเป็นการเหยียบย่ำและดูหมิ่นประชาธิปไตย

0
1
‘หาน จื้อเฉียง’ เตือน การใช้ประชาธิปไตยเป็นเครื่องมือ ถือเป็นการเหยียบย่ำและดูหมิ่นประชาธิปไตย
.
นายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย กล่าวในโอกาสร่วมพิธีรับมอบตำแหน่งประธานชมรมนักธุรกิจไทย-จีนคนที่ 16 ว่า สหรัฐอเมริกาเพิ่งจัดการประชุมสุดยอดประชาธิปไตย โดยยึดถือตัวเองว่าเป็นแบบอย่างประชาธิปไตยโลก และแม้ว่าจะมีเทคโนโลยีและทรัพยากรทางการแพทย์ที่ล้ำหน้าที่สุดในโลก แต่กลับมีผู้เสียชีวิตกว่า 800,000 ราย และผู้ติดเชื้อมากกว่า 50 ล้านคนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นอกจากนี้ยังมีปัญหาการแบ่งขั้วทางการเมือง ความเหลื่อมล้ำทางสังคมและการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติภายในสหรัฐฯ ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น และผู้ที่อยู่ในอำนาจก็ไม่สามารถทำอะไรได้
.
ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา สหรัฐฯ ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับสงครามและปฏิบัติการติดอาวุธในอัฟกานิสถาน อิรัก ลิเบีย และซีเรีย ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายแสนคนและมีผู้พลัดถิ่นอีกหลายสิบล้าน ซึ่งสิ่งที่ตามมาจากการปฏิวัติ ย่อมทำให้เกิดความวุ่นวายทางการเมือง เศรษฐกิจตกต่ำ และความเป็นอยู่ของผู้คนในประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศนั้นยากลำบาก
.
สหรัฐฯ พยายามที่จะแทรกแซงฮ่องกง สร้างความวุ่นวายในซินเจียง และสนับสนุน “เอกราชของไต้หวัน” โดยมุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวและยับยั้งการพัฒนาของจีน ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมที่จะเรียกตัวเองว่าเป็นแบบอย่างของประชาธิปไตยโลก ซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สหรัฐฯ ได้แทรกแซงประเทศอื่น ๆ และได้คิดค้นคำศัพท์ใหม่ ๆ ขึ้นมาอย่างมากมาย เช่น “ประเทศที่ล้มเหลว” และ “ประเทศที่ชั่วร้าย” ตอนนี้ปรากฏว่าคำเหล่านี้ย้อนกลับไปสู่สหรัฐฯ เอง
.
ประชาธิปไตยเป็นค่านิยมร่วมกันของมวลมนุษยชาติ มีหลายวิธีที่จะทำให้เป็นประชาธิปไตยได้ ประชาธิปไตยแบบเห็นแก่ตัวและประชาธิปไตยที่เป็นเครื่องมือของการเป็นเจ้าโลกนั้น มิใช่ประชาธิปไตยที่แท้จริงแต่เป็นประชาธิปไตยจอมปลอม ที่ถือเป็นการเหยียบย่ำและดูหมิ่นในระบอบประชาธิปไตย
.
“จีนยึดมั่นในนโยบายต่างประเทศอย่างสันติ ที่เป็นอิสระและเป็นตัวของตัวเอง สันติภาพ การพัฒนา ความเป็.นธรรม ความยุติธรรม ประชาธิปไตย และเสรีภาพเป็นค่านิยมร่วมกันของมวลมนุษยชาติ เรายึดมั่นในเส้นทางของการพัฒนาอย่างสันติ พยายามอย่างขันแข็งเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมภายนอกที่ดีสำหรับการพัฒนาประเทศของเรา ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมสันติภาพและการพัฒนาของโลกด้วยการพัฒนาของจีนเอง”
.
“เรายืนหยัดในแนวคิดการสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน ยึดมั่นในความยุติธรรมและความเป็นธรรม ยืนข้างที่ถูกต้องของประวัติศาสตร์และข้างความก้าวหน้าของมนุษยชาติ จีนจะเป็นผู้สร้างสรรค์สันติภาพของโลก ผู้ที่มีคุณูปการต่อการพัฒนาของโลก และผู้พิทักษ์ระเบียบระหว่างประเทศเสมอ” เอกอัครราชทูตหาน กล่าว