สร้างสังคมมีกินมีใช้อย่างรอบด้าน—พรรคคอมมิวนิสต์จีนบรรลุเป้าหมาย 100 ปีประการแรก

0
13

สร้างสังคมมีกินมีใช้อย่างรอบด้าน—พรรคคอมมิวนิสต์จีนบรรลุเป้าหมาย 100 ปีประการแรก

วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2021 ซึ่งเป็นวาระครบรอบ 100 ปีการก่อตั้งพรรคคคอมมิวนิสต์จีน ขณะกล่าวคำปราศรัยสำคัญในงานเฉลิมฉลองที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ จัตุรัสเทียนอนเหมิน กรุงปักกิ่ง นายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ ประธานาธิบดีและประธานคณะกรรมการการทหารส่วนกลางของจีนประกาศอย่างเป็นทางการและหนักแน่นว่า จีนได้บรรลุเป้าหมายการต่อสู้รอบ 100 ปีประการแรก คือ ประสบความสำเร็จในการสร้าง สังคมมีกินมีใช้ อย่างรอบด้าน ทั้งนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจอันยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีน ประชาชนจีนและพรรคคอมมิวนิสต์จีน

พรรคคอมมิวนิสต์จีนเสนอเป้าหมายการต่อสู้รอบ 100 ปี 2 ประการ ขึ้นอย่างเป็นทางการตั้งแต่ ค.ศ. 1997  ในรายงานของการประชุมสมัชชาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนทั่วประเทศครั้งที่ 15 ซึ่งระบุว่าถึงวาระครบรอบ 100 ปีแห่งการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน ( ค.ศ. 1921 – 2021) เศรษฐกิจประชาชาติจีนจะได้รับการพัฒนามากยิ่งขึ้น ระบบในด้านต่างๆ มีความสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น และเมื่อถึงวาระครบรอบ 100 ปีแห่งการก่อตั้งประเทศจีนใหม่(ค.ศ. 1949 – 2049) จีนจะบรรลุความทันสมัยในภาพรวม โดยได้รับการพัฒนาเป็นประเทศสังคมนิยมที่มั่งคั่ง แข็งแกร่ง เป็นประชาธิปไตยและมีอารยธรรม

หลังจากนั้นการประชุมสมัชชาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนทั่วประเทศครั้งที่ 16, 17 และโดยเฉพาะครั้งที่  18 ก็ได้กล่าวเน้นและออกแผนงานเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว หลังจากนั้นเป็นต้นมา คำว่า รอบ 100 ปี 2 ประการ ได้กลายเป็นคีย์เวิร์ดที่เป็นเป้าหมายการต่อสู้ร่วมกันของประชาชนทั่วประเทศจีนมาโดยตลอด

ค.ศ. 2017 การประชุมสมัชชาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนทั่วประเทศครั้งที่ 19 ได้วางตารางเวลาและโรดแมปที่ชัดเจน กล่าวคือ ถึง ค.ศ. 2021 จีนจะบรรลุเป้าหมายรอบร้อยปีประการแรกแห่งการสร้างสังคมมีกินมีใช้อย่างรอบด้าน จากนั้นดำเนินการต่อสู้อีก 15 ปี   คือถึง ค.ศ. 2035 พัฒนาจีนให้เป็นประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยในขั้นพื้นฐาน จากนั้นดำเนินการต่อสู้อีก 15 ปี คือถึงกลางศตวรรษที่ 21 บรรลุเป้าหมายการต่อสู้รอบร้อยปีประการที่ 2 คือ พัฒนาจีนให้เป็นประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัย มั่งคั่ง แข็งแกร่ง กลมกลืน สวยงาม เป็นประชาธิปไตยและมีอารยธรรม

เป็นอันว่า บัดนี้จีนได้บรรลุเป้าหมายรอบร้อยปีประการแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ทว่า มาตรฐานของการสร้างสังคมมีกินมีใช้อย่างรอบด้านนั้นมีอะไรบ้าง?

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจีนได้อ้างอิงระบบดัชนีชี้วัดตามหลักสากล พร้อมกับพิจารณาถึงเงื่อนไขของประเทศ กำหนดเป็นมาตรฐานขั้นพื้นฐานของการสร้างสังคมมีกินมีใช้อย่างรอบด้าน ซึ่งที่ประชุมสมัชชาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนทั่วประเทศครั้งที่ 16 เคยเสนอมาตรฐานขั้นพื้นฐานของการสร้างสังคมมีกินมีใช้อย่างรอบด้านของจีนจาก 10 ด้านดังต่อไปนี้

1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(จีดีพี) เฉลี่ยต่อคนมีมากกว่า 3,000 เหรียญสหรัฐ ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของการบรรลุเป้าหมายการสร้างสังคมมีกินมีใช้อย่างรอบด้าน

2. รายได้ของชาวเมืองเฉลี่ยต่อคนต่อปีไม่น้อยกว่า 18,000 หยวน

3. รายได้สุทธิเฉลี่ยต่อหัวต่อปีของครัวเรือนในชนบทของจีนมีไม่น้อยกว่า 8,000 หยวน

4. ค่าสัมประสิทธิ์เองเกล(Engel’s Coefficient) ต่ำกว่า 40%

5. เนื้อที่ก่อสร้างบ้านอยู่อาศัยของชาวเมืองเฉลี่ยต่อคนไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร

6. อัตราความเป็นเมืองไม่น้อยกว่า 50%

7. อัตราการใช้คอมพิวเตอร์ของครัวเรือนไม่น้อยกว่า 20%

8. อัตราการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของเด็กที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลายไม่น้อยกว่า 20%

9. มีแพทย์เฉลี่ย 2.8 คนต่อประชากร 1,000 คน

10.  อัตราการมีหลักประกันด้านการดำรงชีวิตตามมาตรฐานขั้นต่ำสุดของชาวเมืองมากกว่า 95%

       ในทางความเป็นจริง ในหลายปีที่ผ่านมา ควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องของจีนในด้านต่างๆ  สังคมมีกินมีใช้ ในปัจจุบันของจีนได้รับยกระดับสูงขึ้นกว่ามาตรฐานขั้นพื้นฐานดังกล่าวเป็นอย่างมาก

     นักวิเคราะห์เห็นว่า การบรรลุเป้าหมายรอบ 100 ปีประการแรกของจีนนั้น มีความหมายสำคัญหลายประการ

ประการแรก ปัญหาความยากจนสุดขีดที่เบียดเบียนประชาชาติจีนมาเป็นเวลานานได้รับการแก้ไขเชิงประวัติศาสตร์ ซึ่งถือป็นภาระหน้าที่ต่ำสุดแห่งการสร้างสังคมมีกินมีใช้อย่างรอบด้านของจีน

ประการที่สอง ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนได้รับการยกระดับสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด หลังผ่านการฟันฝ่าต่อสู้มากว่า 70 ปี ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเฉลี่ยต่อหัวทะลุ 10,000เหรียญสหรัฐ จีนได้กลายเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรผู้มีรายได้ปานกลางมากที่สุดในโลก การเข้าสู่ สังคมมีกินมีใช้ นั้น ประชาชนจีนไม่เพียงแต่มีรายได้เพิ่มขึ้นเท่านั้น สำคัญยิ่งกว่านั้นคือ ประชาชนจีนนับวันมีความรู้สึกได้รับประโยชน์ มีความสุขและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วย

ประการที่สาม การสร้างสรรค์สังคมนิยมที่ทันสมัยของจีนได้บรรลุก้าวย่างสำคัญเชิงประวัติศาสตร์ การต่อสู้ทุกประการของประชาชนจีนภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้น ก็เพื่อสร้างสรรค์จีนให้เป็นประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยและแข็งแกร่ง ตลอดจนบรรลุการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองของประชาชาติจีน ซึ่งก็คือ ความฝันจีน การเสร็จสิ้นกระบวนการสร้างสังคมมีกินมีใช้อย่างรอบด้านนั้น หมายถึงพลังทางเศรษฐกิจ พลังทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พลังรวมแห่งชาติ ตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนได้รับการพัฒนาถึงระดับใหม่ ถือเป็นการปูพื้นฐานอันแน่นหนาให้กับการก้าวสู่เป้าหมายรอบ 100 ปีประการที่สอง

 และประการที่สี่ สร้างคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่การพัฒนาของมวลมนุษยชาติ  การที่ประเทศกำลังพัฒนาที่มีประชากรมากถึงเกือบ 1 ใน 5 ของประชากรโลก บรรลุการสร้างสังคมมีกินมีใช้อย่างรอบด้านและก้าวไปสู่ประเทศทันสมัยและแข็งแกร่งอย่างมั่นคงนั้น ย่อมเป็นคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อความก้าวหน้าของมวลมนุษยาติ ทั้งยังสะท้อนให้เห็นอย่างลึกซึ้งว่า ในโลกนี้ใช่ว่ามีรูปแบบการพัฒนาความทันสมัยเพียงแบบเดียว ซึ่งถือเป็นการเสนอภูมิปัญญาและแนวทางการพัฒนาของจีนแก่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก ในการแสวงหาหนทางการพัฒนาประเทศที่เหมาะสม

      เราเชื่อมั่นว่า บนพื้นฐานการสร้างปาฏิหาริย์มากมายในรอบ 100 ปีที่ผ่านมา ซึ่งรวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องเป็นเวลานาน รักษาความมั่นคงภายในประเทศเป็นเวลานาน ขจัดความยากจนสุดขีดอย่างสมบูรณ์ ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพรรคคอมมิวนิสต์จีนสามารถครองอัตราการสนับสนุนจากประชาชนสูงถึงกว่าร้อยละ 90 เป็นต้น พรรคคอมมิวนิสต์จีนย่อมจะนำพาประเทศจีนและประชาชนจีนบรรลุเป้าหมายรอบ 100 ปีประการที่สองได้ตากำหนดเวลาอย่างแน่นอน

 เขียนเรียบเรียงโดย Lu Yongjiang

เจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน